200 barnehager deltok på Medlemskvarteret – se det i opptak!

200 barnehager deltok på Medlemskvarteret – se det i opptak!

200 deltakere – og mange tomler opp. Responsen var god da PBL i forrige uke inviterte til det aller første Medlemskvarteret, med aktuell rådgivning via Teams.

Publisert:

Lysten til å tilegne seg ny kunnskap er ofte større en tiden man har til rådighet til det.

Og gjennom digitale møter på Teams kan man enkelt nå ut til mange, selv i en hektisk arbeidshverdag.

Med det som bakgrunn har PBL lansert Medlemskvarteret, der vi siste torsdag i hver måned klokken 10.00 inviterer medlemsbarnehagene til 15 minutters møter på Teams. I disse møtene tar arbeidsgiveravdelingen i PBL opp aktuelle spørsmål om barnehagedrift og arbeidsgiverrollen med medlemsbarnehagene.

Telling og rapportering av barn

Torsdag 25. august ble det første møtet arrangert. Om lag 200 barnehager deltok på møtet som ble ledet av seniorrådgiver og leder for medlemstjenester i PBL, Sissel Heggelund Larssen, sammen med advokat Hans-Are Nyheim.

Temaet for møtet var telling og rapportering av barn i barnehagen, noe som er svært aktuelt ved oppstart av nytt barnehageår.

Se møtet i opptak

– I møtet tok vi opp en rekke problemstillinger, alt fra hvilke vilkår som gjelder for å kunne rapportere barn og ha krav på tilskudd, til hva som gjelder ved bytte av barnehage og om familien må ta barnehageplassen i bruk fra første dag for at barnehagen skal ha krav på tilskudd, sier Hans-Are Nyheim.

Kan stille spørsmål

I møtene får deltakerne anledning til å stille spørsmål, enten skriftlig eller muntlig.

– Muntlige spørsmål forsøker vi å svare på fortløpende, mens skriftlige spørsmål som deltakerne sender inn via chatten, svarer vi skriftlig på, enten underveis i møtet eller i etterkant, sier Sissel Heggelund Larssen.

For at flest mulig av PBLs medlemsbarnehager skal ha nytte av rådgivningen, vil opptak møtene bli lagt ut på pbl.no. Her vil også skriftlige spørsmål og svar fra møtene bli lagt ut.

Neste Medlemskvarter

Neste utgave av Medlemskvarteret er 29. september og tar for seg egenmelding og sykemelding.

Meld deg på Medlemskvarteret