Ti nye lokallag i PBL etablert i 2020

Ti nye lokallag i PBL etablert i 2020

2020 er blitt et rekordår for etablering og oppslutning rundt lokallag i PBL. Hele ti nye lokallag er etablert i 2020 og det er fortsatt plass til mange flere.

Publisert:

PBLs lokallag jobber for å bedre barnehagenes rammevilkår i den enkelte kommune. Bli med og dann lokallag i din kommune du også!

Mer enn 570 PBL-barnehager er nå blitt medlem i ett av PBLs 21 lokallag som er spredt over hele landet. Målet med lokallagene er å ha en formell arena for medlemmer til å sette dagsorden samt en samlet, sterkere stemme mot kommunens organer. Og det hjelper å stå sammen. Flere av lokallagene gir blant annet tilbakemelding om at de oftere blir kontaktet direkte av kommunen i barnehagerelaterte spørsmål etter at de stiftet lokallag. 

Slik danner dere lokallag

PBLs landsmøte vedtok i 2009 vedtekter for opprettelse og drift av lokallag. For at du skal kunne starte lokallag i din kommune kreves det minst 50 prosent oppslutning blant medlemmene.

PBLs administrasjon hjelper deg som er initiativtaker med alt administrativt arbeid. Vi kontakter de andre barnehagene i kommunen med informasjon på vegne av din barnehage. Alt for at det skal bli enklest for deg og din barnehage å komme i gang med  etableringen av lokallag.

Dersom et tilstrekkelig antall medlemsbarnehager melder sin interesse, avholdes et digitalt stiftelsesmøte på Teams så snart som mulig. PBL-medlemmene i den aktuelle kommunen får nødvendig informasjon tilsendt i forkant, innkalling til stiftelsesmøtet samt forslag til agenda.

Medlemmene i lokallaget velger selv sine styrerepresentanter og det koster ingenting å være med i et lokallag.

PBL satser på lokallag

Etableringen av lokallag har vist seg å være en viktig styrke for mange barnehager innenfor blant annet det politiske arbeidet og i dialogen med kommunene. I vår inviterte PBL lokallagsledere til en digital samling på Teams, med ulike tema innenfor blant annet lokalpolitisk påvirkningsarbeid, kommunikasjonsarbeid og erfaringsdeling mellom lokallag som mange opplevde svært nyttig.

Se utfyllende informasjon om PBL lokallag.