Snart kommer PBLs lokallag nummer 30

Illustrasjonsfoto

Snart kommer PBLs lokallag nummer 30

Før jul ble PBL Time stiftet som lokallag nummer 29 i PBL. I flere kommuner forbereder medlemsbarnehager seg på å formalisere det gode lokale samarbeidet. – Dette er en gledelig og viktig utvikling, både med tanke på medlemspleie og interessepolitisk arbeid, sier konstituert adm. dir., Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

Satsingen på PBL lokallag er forankret i strategiplanen, med mål om å styrke mulighetene til lokalpolitisk gjennomslag til beste for barn, familier, ansatte og medlemsbarnehagene.

– Private barnehager er en del av den helhetlige oppvekstsektoren i kommunene. Private barnehager bør derfor ha en sterk og tydelig stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt. Private barnehager ønsker et tett og godt samarbeid med kommunene for å sikre at alle barn får et best mulig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage de går i. I dette arbeidet kan lokallagene spille en viktig rolle, ikke minst fordi det gir dem som snakker på vegne av medlemmene et mandat, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Taler medlemsbarnehagenes sak

PBL lokallags hovedoppgave er å ivareta og tale medlemmenes sak overfor kommunen.

I vedtektene fremgår det også at lokallagene skal arbeide til beste for alle PBLs medlemsbarnehager i kommunen, og blant annet bidra til likebehandling mellom private og kommunale barnehager.

– Vår erfaring er at det er veldig godt samarbeid mellom lokallagene og administrasjonen i PBL. Vi blir ofte kontaktet av lokallagsledere som ønsker å drøfte lokale problemstillinger som berører medlemsbarnehagene, og det bidrar vi selvfølgelig svært gjerne til, sier Jørn-Tommy Schjelderup og legger til:

– Motsatt vei er lokallagene viktige lytteposter og gode allierte for oss i det interessepolitiske arbeidet.

PBL hjelper dere i gang

PBL bistår barnehagene med mye av det praktiske i forbindelse med stiftelsen av lokallag.

Mange stiftelsesmøter er gjennomført digitalt, med støtte fra administrasjonen i PBL.

PBL bistår også lokallagene med diverse administrative oppgaver, og det er utviklet verktøy for å forenkle arbeidet til lokallagene, blant annet maler og årshjul til bruk i styrearbeidet.

Gjennom møtepunkter mellom PBL og lokallagene får partene en god arena for løpende dialog om utfordringer og muligheter i barnehagesektoren.

Pen økning

Første lokallag ble stiftet i 2009. Veksten har særlig kommet de siste årene. I løpet av 2020 og 2021 er antall lokallag i PBL mer enn doblet.

I starten av desember ble det foreløpig nyeste lokallaget stiftet, da av åtte PBL-barnehager i Time kommune på Jæren. PBL Time er dermed lokallag nummer 29 i organisasjonen.

Ytterligere ett lokallag var under stiftelse før jul, men stiftelsesmøtet ble satt på vent på grunn av møtebegrensningene i de nye koronarestriksjonene.

I skrivende stund er det medlemsbarnehager i minst tre kommuner som arbeider konkret med å organisere seg i lokallag.

– Vi håper at det er enda flere der ute som tenker i de samme baner. I så fall må dere ikke nøle med å kontakte oss, sier konstituert adm. dir. Jørn-Tommy Schjelderup.

Les mer om PBL lokallag her.