Nye lokallag etablert i Kongsberg og Grimstad

Styret i PBL Grimstad. Det nyvalgte styret i PBL Grimstad med leder Kristin Lindseth Møster, Læringsverkstedet Myråsen, nestleder Lena Skaregrøm, Flatefjell Andelsbarnehage, Ingunn Haugereid Jerstad, Fevik barnehage, Unni Ljøstad, Tykkåsen Barnehage AS Tina K. J. Ramse, Læringsverkstedet Barnehage avd. Fevik og avd. Hasla, Linda Aaberg, Hokus Pokus Barnehage Grimstad og Lene Therese Saga-Olsen, Østerhus Barnehage er klare for å blant jobbe frem en samarbeidsvtale med kommunen.

Nye lokallag etablert i Kongsberg og Grimstad

Nylig ble nye lokallag stiftet i Grimstad og Kongsberg, og det er nå etablert 12 lokallag i PBL rundt om i landet.

Publisert:

Stadig flere PBL-medlemmer ser nytten i å etablere lokallag ute i kommunene for å stå sterkere sammen. Grimstad og Kongsberg er de to siste kommunene ut som har valgt å formalisere sitt samarbeid gjennom et lokallag i kommunen.  

Grimstad: 

Alle PBL-medlemmene i Grimstad kommune var invitert til stiftelsesmøtet 12. november og 15 medlemsbarnehager gikk enstemmig inn for å stifte lokallaget. Lokallaget ble enige om å jobbe målrettet med følgende saker som hovedprioritet:

 • Rådmannens budsjettforslag
 • Møter med politikere
 • Samarbeidsavtale med Grimstad kommune

Lokallaget valgte enstemmig følgende personer til sitt styre:

 • Leder: Kristin Lindseth Møster, Læringsverkstedet Myråsen
 • Nestleder: Lena Skaregrøm, Flatefjell Andelsbarnehage
 • Styremedlem: Ingunn Haugereid Jerstad, Fevik barnehage
 • Styremedlem: Unni Ljøstad, Tykkåsen Barnehage AS
 • 1. Vara: Tina K. J. Ramse, Læringsverkstedet Barnehage avd. Fevik og avd. Hasla
 • 2. Vara: Linda Aaberg, Hokus Pokus Barnehage Grimstad
 • 3. Vara: Lene Therese Saga-Olsen, Østerhus Barnehage

Kongsberg

Alle PBL-medlemmene i Kongsberg kommune var invitert til stiftelsesmøtet 29. oktober og alle de 14 medlemsbarnehagene gikk enstemmig inn for å stifte lokallaget. Lokallaget ble enige om �� jobbe målrettet med følgende saker som hovedprioritet:

 • Telletidspunkt
 • Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd
 • Ny samarbeidsavtale med kommunen
 • Møter med politikerne
 • Fellesmøte om pensjon (ansattpensjon)
 • Vurdere felles, generell markedsføring for PBL-barnehagene

Lokallaget valgte enstemmig følgende personer til sitt styre:

 • Leder: Therese Børke, Mormors Have
 • Nestleder: Margit Engnæs Hoff, Dampsaga Barnehage
 • Styremedlem: Lene Merethe Hansvoll, Sølvstuffen Barnehage AS
 • Styremedlem: Lene Aarlev, Skytterløkka Barnehage SA
 • Styremedlem: Lin Hege Hogstad, Bjørkebakken Barnehage
 • Varamedlem: Cathrine Tangen, Kongsberg Montessori Barnehage

PBL Kongsberg. Det nyvalgte styret i PBL Kongsberg består av leder Therese Børke, Mormors Have, nestleder Margit Engnæs Hoff, Dampsaga Barnehage, Lene Merethe Hansvoll, Sølvstuffen Barnehage AS, Lene Aarlev, Skytterløkka Barnehage SA Lin Hege Hogstad, Bjørkebakken Barnehage og Cathrine Tangen, Kongsberg Montessori Barnehage og har allerede en lang liste med saker de skal jobbe med i tiden fremover. PBL Kongsberg. Det nyvalgte styret i PBL Kongsberg består av leder Therese Børke, Mormors Have, nestleder Margit Engnæs Hoff, Dampsaga Barnehage, Lene Merethe Hansvoll, Sølvstuffen Barnehage AS, Lene Aarlev, Skytterløkka Barnehage SA Lin Hege Hogstad, Bjørkebakken Barnehage og Cathrine Tangen, Kongsberg Montessori Barnehage og har allerede en lang liste med saker de skal jobbe med i tiden fremover.

Vil du etablere lokallag?

Er det flere private barnehager i din kommune som er medlem i PBL? Har dere et ønske om å stå sterkere sammen og få til et enda bedre samarbeid med kommunen?

Da kan ett av tiltakene være å gå sammen og etablere et lokallag i PBL.

Ved å stifte lokallag i PBL får dere et formelt samarbeid mellom barnehagene. Da vil dere bedre kunne arbeide for å sikre best mulig barnehager for barna og forutsigbare rammevilkår for barnehagene.

Sammen kan dere være en sterk stemme i utformingen av barnehagepolitikken lokalt og jobbe løsningsorientert for å sikre et godt samarbeid med kommunen. 

Les mer om hvordan du går frem for å stifte lokallag.