Valgkomiteen er klar med sin innstilling til nytt PBL-styre

– Nå har vi landet på en innstilling som vi er fornøyde med og som vi gleder oss til å presentere for landsmøtet om noen uker, sier valgkomiteens leder Anita Gaustad. 

Valgkomiteen er klar med sin innstilling til nytt PBL-styre

På landsmøtet 8. og 9. mai skal medlemmene i PBL stemme over hvem som skal sitte i PBLs styre frem til 2025. Nå er innstillingen fra valgkomiteen klar. Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til leder Eirik Husby, mens nestleder Ragnhild Finden velger å tre til side etter 12 år i styret.

Publisert:

Innstillingen fra valgkomiteen legges frem for landsmøtet i mai, men bekjentgjøres nå for medlemmene på pbl.no. 

– Valgkomiteen har fått mange henvendelser, både med navn på konkrete kandidater og i form av innspill på styresammensetning. Vi har gjort en grundig jobb med å kartlegge de ulike kandidatene, både i det sittende styret i PBL og nye kandidater. Nå har vi landet på en innstilling som vi er fornøyde med og som vi gleder oss til å presentere for landsmøtet om noen uker, sier valgkomiteens leder Anita Gaustad.  

Det er medlemmene i PBL som velger styret i PBL, på bakgrunn av en innstilling fra valgkomiteen. Det skjer på PBLs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Styret velges for to år. 

Mange nye navn 

I valgkomiteens innstilling er det mange nye navn: 

 • Administrerende direktør Laila Haugen i Ulna er innstilt som ny nestleder. 
 • Daglig leder Trude Moen Sydtangen i Læringsverkstedet er innstilt som nytt styremedlem. 
 • Daglig leder Laila Gammelsæter Dahle i Mobarn SA er innstilt som nytt styremedlem. 
 • Daglig leder og medeier Jennie Furulund i Lundgaardsløkka barnehage er innstilt som nytt styremedlem.

Paal Christian Bjønnes (Trondhjems Asylselskap), Hilde Sofie Hjelseth (Tronvik Gårdsbarnehage AS), Javaria Tanveer (Mosaikk Barnehage SA) og Tanja Håheimsnes (Brakamoen barnehage SA) er innstilt som nye varamedlemmer. 

Flere av dem som i inneværende periode har vært medlemmer eller varamedlemmer til styret, har takket nei til gjenvalg. Blant disse er nestleder Ragnhild Finden, som har sittet i PBL styret helt siden 2011. 

Robust styre med bred kunnskap 

Valgkomiteen i PBL, som ble valgt på forrige landsmøte, består av leder Anita Gaustad og komitemedlemmene Tommy Larsen, Hjørdis Kindem Thyholt og Harald Berge Breistein. 

Anita Gaustad sier at det er mange hensyn å ta i arbeidet med å sette sammen et best mulig styre for en organisasjon som PBL. 

– Vår sektor står overfor en svært krevende situasjon, både her og nå og i tiden som kommer. Vi bør derfor ivareta kontinuiteten, men samtidig sørge for at det kommer nye folk med nye perspektiver inn i styret. Dessuten har vi i innstillingen lagt vekt på å sette sammen et robust styre med variert bakgrunn, bred kunnskap og høy motivasjon. Alt dette er svært viktig for et styre som skal ta bærekraftige valg på vegne av fremtidens barnehager i privat sektor, sier Anita Gaustad. 

Vedtektene styrer sammensetning 

Kravene til sammensetning av styret i PBL følger av § 5 i PBLs vedtekter. Her fremgår det blant annet at: 

 • Styrets medlemmer er personlig valgt til sitt verv i PBL, men styrets sammensetning skal reflektere strukturen og mangfoldet i medlemsmassen. 
 • En barnehageeier kan ikke være representert i styret med mer enn én representant. 
 • Styret skal bestå av leder, nestleder, fem styremedlemmer og fem nummererte varamedlemmer. 
 • For å kunne velges til styret, kan ikke kandidaten være bundet av tariffavtale som omfatter andre ansatte enn daglig leder. 

– Vi mener det er viktig at styret på en god måte representerer det store mangfoldet av ulike aktører i medlemsmassen til PBL, blant annet med tanke på geografi, eierskap og størrelse. Vi mener innstillingen reflekterer strukturen og mangfoldet blant PBL-medlemmene på en god måte, og dette vil vi redegjøre nærmere for på landsmøtet, sier Anita Gaustad. 

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til PBLs styre for perioden 2023-2025: 

Leder Eirik Husby (gjenvalg) Barnehagenett AS, Viken/Oslo 
Nestleder Laila Haugen (ny) Ulna AS, hele landet
Styremedlem Torstein Johannessen (gjenvalg) Bergheim barnehage SA, Trondheim
Styremedlem Kjetil Hopen (gjenvalg) Eventus barnehage AS, Vestland
Styremedlem Trude Moen Sydtangen (ny) Læringsverkstedet, hele landet
Styremedlem Laila Gammelsæter Dahle (ny) Mobarn SA, Møre og Romsdal
Styremedlem Jennie Furulund (ny) Lundgaardsløkka barnehage, Lillehammer

I tillegg er følgende innstilt som vararepresentanter:

 1. vara: Paal Christian Bjønnes, Trondhjems Asylselskap, Trondheim (ny)
 2. vara: Hilde Sofie Hjelseth, Tronvik Gårdsbarnehage, Moss (ny)
 3. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene SA, Fredrikstad (gjenvalg)
 4. vara: Javaria Tanveer, Mosaikk Barnehage SA, Oslo (ny)
 5. vara: Tanja Håheimsnes, Brakamoen barnehage SA, Sauda (ny) 

Øvrige valgbare kandidater som er meldt inn til nå: Christian Talén (Davinas barnehave, Oslo), Anne Irene Bøe Hilden (Bjerkås barnehage, Asker), Dag Olav Stølan (Granstubben og Kringla friluftsbarnehager, Steinkjer) og  Nina Olufsen (Lyngheia barnehage, Fauske). 

Se for øvrig PBLs vedtekter § 4 og § 5 om valg og styret.