Styret ber om dine innspill til ny strategiplan

PBL-styret 2021-2023, fra venstre: Irene Thorvaldsen (1. vara), Torstein Johannessen (styremedlem), Eirik Husby (leder), Hans Jacob Sundby (styremedlem), Ragnhild Finden (nestleder), Therese Børke (styremedlem), Anne Irene Bøe Hilsen (styremedlem) og Kjetil Hopen (styremedlem).

Styret ber om dine innspill til ny strategiplan

Styret i PBL har startet arbeidet med et forslag til strategiplan for de to årene som starter etter landsmøtet i mai.

Publisert:

Nå utfordres medlemsbarnehagene til å komme med innspill – i første omgang gjennom en medlemsundersøkelse utsendt på e-post, og gjennom et skjema som du kan svare på i denne artikkelen.

Sammen med PBLs formålsparagraf er strategiplanen det viktigste styringsdokumentet som styret har for de kommende to år. Her beskriver landsmøtet hvilke saksfelt PBL skal prioritere og hvilke mål organisasjonen skal søke å nå, både på kort og lang sikt.

– For at vårt forslag til strategiplan skal bli best mulig, ønsker styret i enda større grad enn tidligere å legge til rette for en inkluderende prosess i dette arbeidet. Derfor oppfordrer vi dere medlemsbarnehagene til å gi oss tilbakemelding om hva dere ønsker at PBL skal prioritere – til beste for barn, foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig, sier styreleder Eirik Husby.

Involverer medlemmene gjennom flere tiltak

Ut over vinteren og våren setter PBL i verk flere tiltak for å involvere medlemsbarnehagene i dette arbeidet:

  • Nederst i denne artikkelen ligger det et skjema der medlemsbarnehagene blir oppfordret til å sende inn sine innspill.
  • I løpet av denne uka (uke 4) mottar medlemsbarnehagene (ved eier eller styrer) en undersøkelse om deres meninger om enkelte viktige sider ved PBLs arbeid.
  • I løpet av mars arrangerer PBL en rekke medlemsmøter rundt omkring i landet, der medlemsbarnehagene oppfordres til å møte opp for å få informasjon og gi innspill om PBLs arbeid de kommende to år.

PBLs nåværende strategiplan ble vedtatt av medlemsbarnehagene på landsmøtet i 2021. Dokumentet gir styret en tydelig beskjed om hvilke arbeidsområder som skal prioriteres, blant annet innenfor finansiering, kvalitet og kompetanse, miljø og bærekraft, medlemsrådgiving og tariffarbeid.

– Vi vet at mange av disse sakene vil bli viktige også i den kommende toårsperioden. Men jeg er ikke i tvil om at medlemsbarnehagene kan ha gode innspill om nye innfallsvinkler vi kan ha på disse saksområdene. I tillegg er det helt sikkert saksområder som er viktige for mange medlemsbarnehager, men som styret ikke prioriterer høyt nok hvis vi ikke får tilbakemelding om det, sier Eirik Husby.

Takknemlig for alle innspill

Han oppfordrer medlemsbarnehager til enten å sende inn innspill på vegne av seg selv, eller gå sammen med andre barnehager – for eksempel lokallaget – om å gjøre det.

– Vi er takknemlige for alt av innspill og lover at vi skal lese alt som kommer inn og ta det med i vurderingen når vi setter sammen styrets forslag til strategiplan, sier styrelederen.

Bruk gjerne skjemaet her:

Gi dine innspill til PBLs arbeid med ny strategiplan