Over 260 påmeldte til landsmøtet - meld deg på, du også!

På landsmøtet i 2021 var det litt over 220 deltakere.

Over 260 påmeldte til landsmøtet - meld deg på, du også!

Over 260 personer har meldt seg på til PBLs landsmøte. 200 av dem er påmeldt til det fysiske arrangementet på Gardermoen, men det er plass til mange flere.

Publisert:

PBL Landsmøte 2023 går av stabelen på Gardermoen den 8. og 9. mai.

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Her bestemmer eierne av medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. Bruk din stemme og vær med på å bestemme veien videre for PBL og medlemsbarnehagene.

På landsmøtet behandles mange viktige saker, blant annet:

  • PBLs strategiplan for de neste to årene
  • Valg av nytt PBL-styre med representanter fra medlemsbarnehagene
  • Kontingent og økonomiplan for de to neste årene
  • Andre saker som er foreslått av styret eller medlemmer

Mer enn 260 påmeldte

I januar åpnet PBL for påmelding til årets landsmøte. Responsen fra medlemsbarnehagene har så langt vært veldig god.

Vi har fått inn mer enn 260 påmeldinger. 200 har meldt seg på til å delta fysisk, mens drøyt 60 så langt har benyttet seg av muligheten til i stedet å delta digitalt.

– Vi gleder oss over at påmeldingen har vært bra, men vil understreke at det fortsatt er plass til flere – og at alle er hjertelig velkommen, enten de deltar fysisk eller digitalt, sier styreleder Eirik Husby.

Rikholdig program

I tillegg til de faste landsmøtesakene er et rikholdig program under planlegging, med blant annet politisk seminar og debatt, markering av at det er 20 år siden barnehageforliket ble inngått, samt at det er 30 år siden PBL ble stiftet.

Prisen Årets barnehageinspirator 2023 skal deles ut, og tradisjonen tro inviteres det til landsmøtemiddag med god underholdning.

Husk å sikre deg overnatting

PBL Landsmøte 2023 arrangeres på Scandic Oslo Airport. For deg som har behov for overnatting, kan det være lurt å være tidlig ute for å være sikret rom på landsmøtehotellet. Informasjon om priser, frister og booking av rom finner du her.

Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk på landsmøtet, har du i år for første gang mulighet til å delta digitalt.