Nå kan du melde deg på til PBL Landsmøte 2023

Bildet er fra PBL Landsmøte 2021: Nestleder Ragnhild Finden og styremedlemmene Torstein Johannessen og Kjetil Hopen.

Nå kan du melde deg på til PBL Landsmøte 2023

PBL Landsmøte 2023 arrangeres på Scandic Oslo Airport på Gardermoen 8. og 9. mai. Det er nå åpnet for påmelding og bestilling av hotellrom. Styreleder Eirik Husby oppfordrer PBL-medlemmer til å benytte seg av denne muligheten til å påvirke hva PBL skal jobbe med de to neste årene.

Publisert:

Landsmøtet er PBLs øverste organ. Det er landsmøtet som vedtar både hvem som skal sitte i styret og hvordan strategiplanen skal utformes.

De som deltar på landsmøtet, er dermed med på å stake ut kursen videre for PBL.

– I dette øverste organet har alle medlemsbarnehager mulighet til å medvirke, noe vi oppfordrer PBL-medlemmene til å gjøre, sier styreleder Eirik Husby.

Styreleder Eirik Husby.

Fysisk eller digital deltakelse

I 2021 gjorde et samlet landsmøte et historisk vedtak som i år fører til at medlemsbarnehager som ikke kan delta fysisk på landsmøtet, vil ha mulighet til å delta digitalt.

Alle delegater med stemme-, tale- og forslagsrett vil kunne be om ordet, avgi stemmer på saker og sende inn endringsforslag, uavhengig av om de deltar digitalt eller sitter i landsmøtesalen. Det betyr at det denne gang ligger enda bedre til rette for at alle barnehager kan delta, og la sin stemme bli hørt på landsmøtet.

– Likevel håper vi at minst like mange som tidligere ser verdien av å være fysisk til stede, spesielt i et jubileumsår der vi skal markere at det er 30 år siden organisasjonen ble stiftet og 20 år siden barnehageforliket, fortsetter Husby.

Mye står på spill i sektoren

I en tid der rammevilkårene i sektoren er under kraftig press, er det mye som står på spill – både for barn og familier, ansatte, eiere og samfunnet som helhet.

Derfor er også årets landsmøte ekstra viktig for alle som er opptatt av utviklingen i sektoren.

– Terskelen for å delta er kanskje lavere når en drar sammen med noen andre. PBL oppfordrer derfor medlemsbarnehagene til å snakke sammen lokalt og dra flere sammen til dette svært viktige landsmøtet, avslutter styreleder Eirik Husby.

Priser

Styret i PBL har bestemt at prisene også i år skal holdes lave, slik at så mange som mulig skal ha mulighet til å delta på landsmøtet:

  • Delegat inkludert lunsj: 890 kroner
  • Delegat inkludert lunsj og festmiddag: 1.690 kroner
  • Observatør inkludert lunsj: 2.220 kroner
  • Observatør inkludert lunsj og festmiddag: 3.220 kroner
  • Delegat, digital deltakelse: Gratis

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse

Hotellovernatting

PBL har reservert rom til avtalepris på landsmøtehotellet Scandic Oslo Airport samt nabohotellet Best Western Plus Oslo Airport. Dersom du ønsker å bestille overnatting her, gjør du dette via egne lenker i påmeldingsskjemaet, eller ved å klikke på ønsket hotell under. Frist for å bestille rom via PBLs reservasjon er 31. mars. Merk at dette også er kanselleringsfrist.

Scandic Oslo Airport – benytt kode BPBL070523

Enkeltrom per natt: 1.290 kroner

Dobbeltrom per natt: 1.490 kroner

Best Western Plus Oslo Airport

Enkeltrom per natt: 1.195 kroner

Dobbeltrom per natt: 1.495 kroner

Program

Programmet er under utarbeidelse og vil bli klart i løpet av vinteren.

I tillegg til de ordinære landsmøtesakene loves et solid og innholdsrikt jubileumsprogram. 

Merk følgende frister:

  • 8. februar: Frist for å foreslå endringer i vedtektene.
  • 27. mars. Frist for å melde inn saker som ønskes behandlet
  • 28. april: Frist for påmelding/fullmakter

Medlemsbarnehager kan sende forslag til endringer i vedtektene til .

NB! For mer og oppdatert informasjon om landsmøtet ut over vinteren og våren, les PBLs landsmøteside.

Påmelding fysisk deltakelse

Påmelding digital deltakelse