Vedtok å utsette PBL Landsmøte til november

Vedtok å utsette PBL Landsmøte til november

Medlemsbarnehagene i PBL har vedtatt å utsette PBL Landsmøte fra mai til november. Det ble bestemt på et ekstraordinært landsmøte onsdag ettermiddag.

Publisert:

Ettersom vedtektene til PBL fastsetter at ordinært landsmøte skal avholdes innen utgangen av mai, jf. vedtektene § 3, 2. ledd, ble det onsdag 24. mars avholdt ekstraordinært landsmøte digitalt med én sak på agendaen – utsettelse av landsmøtet fra mai til november.

1. og 2. november

Med 1015 stemmer for, tre imot og tre blanke vedtok det ekstraordinære landsmøte å utsette PBL Landsmøte fra 10. og 11. mai til 1. og 2. november. Årsaken til utsettelsen skyldes smittesituasjonen i Norge som umuliggjør avvikling av et landsmøte med fysisk deltakelse fra medlemsbarnehagene.

Flyttingen av landsmøtet gir også nye frister. Se oversikt over de nye fristene for blant annet vedtektsendringer og innkommende forslag.

– Vi har siden i høst planlagt for et landsmøte i mai sammen med administrasjonen, og vi har også hatt alternative planer for å kunne kombinere fysisk deltakelse med digital tilstedeværelse. Dessverre har ikke smittesituasjonen i år utviklet seg som håpet, verken for oss i barnehagesektoren eller resten av samfunnet. Ikke den pågående vaksineringen av befolkningen heller, påpekte Eirik Husby til det ekstraordinære landsmøtet.

Ved å flytte landsmøtet fra mai til november mener PBL-styret sannsynligheten er stor for at vi fysisk kan møtes igjen i større grupper enn det som er tillatt i dag. 

Viktig å møtes fysisk

Landsmøtet er det viktigste organet i PBL, og dermed det viktigste forum der medlemmene kan diskutere og vedta strategien for de neste to årene. PBL-styret har vurdert både et digitalt landsmøte i mai og et fysisk møte i november, og har kommet frem til at fordelene ved å kunne ha et mest mulig normalt landsmøte, med fysisk deltakelse fra medlemsbarnehagene, klart overstiger ulempene ved å utsette landsmøtet i noen måneder.

– PBL har landsmøte kun annet hvert år. Det er her vi tar store og viktige debatter for PBL og medlemsbarnehagene. Og blant annet vedtar vi en strategiplan om hva PBL skal jobbe med og for de neste to årene. Vi i styret tror kvaliteten på dette arbeidet og disse diskusjonene blir bedre av at de tas når kan møtes fysisk, sa Husby og fikk støtte fra det ekstraordinære landsmøtet. .

PBL Landsmøte skal avholdes på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport 1. og 2. november. Hold av datoen i kalenderen allerede nå. Påmeldingen vil åpne i løpet av våren.

Utdrag fra ekstraordinært landsmøte 2021