Valgkomiteen klar med sin innstilling til nytt PBL-styre

– Vi er veldig fornøyde med den innstillingen som vi er kommet frem til, og vi gleder oss til å presentere kandidatene for landsmøtet om noen uker, sier valgkomiteens leder Anita Gaustad.

Valgkomiteen klar med sin innstilling til nytt PBL-styre

På landsmøtet 1. og 2. november skal medlemmene i PBL avgjøre hvem som skal sitte i styret i PBL frem til landsmøtet i 2023. Nå er innstillingen fra valgkomiteen klar. Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden.

Publisert:

Innstillingen fra valgkomiteen legges frem for landsmøtet i november, men bekjentgjøres nå for medlemmene på pbl.no.

– Valgkomiteen har gjort en stor og grundig jobb med å kartlegge de ulike kandidatene, både i det sittende styret i PBL og også andre kandidater. Vi er veldig fornøyde med den innstillingen som vi er kommet frem til, og vi gleder oss til å presentere kandidatene for landsmøtet om noen uker, sier valgkomiteens leder Anita Gaustad. 

Styret velges av landsmøtet

Det er medlemmene i PBL som velger styret i PBL, på bakgrunn av en innstilling fra valgkomiteen. Det skjer på PBLs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Styret velges for to år.

Denne gang foreslår valgkomiteen to nye styremedlemmer, og også to nye varamedlemmer.

Det er Hans Jacob Sundby fra Læringsverkstedet og Per Christian Voss fra Kattekleiv barnehager som foreslås som nye styremedlemmer.

– Valgkomiteen mener det er viktig med kontinuitet i styrearbeidet, men at det samtidig er bra for styret og for PBL med noe fornyelse. Vi er også opptatt av at styret skal være sammensatt av personer med høy kompetanse og mye erfaring, og at kandidatene skal utfylle hverandre på en god måte. Vi mener dette er et slagkraftig og godt sammensatt styre som vil kunne gjøre en veldig god jobb med medlemsbarnehagene i PBL i perioden som kommer, kommenterer Gaustad.

Leder, nestleder og fem styremedlemmer

Kravene til sammensetning av styret i PBL følger av § 5 i PBLs vedtekter. Her fremgår det blant annet at:

  • Styrets medlemmer er personlig valgt til sitt verv i PBL, men styrets sammensetning skal reflektere strukturen og mangfoldet i medlemsmassen.
  • En barnehageeier kan ikke være representert i styret med mer enn én representant.
  • Styret skal bestå av leder, nestleder, fem styremedlemmer og fem nummererte varamedlemmer.
  • For å kunne velges til styret, kan ikke kandidaten være bundet av tariffavtale som omfatter andre ansatte enn daglig leder.

– Vi mener det er viktig at styret på en god måte representerer det store mangfoldet av ulike aktører i medlemsmassen til PBL, blant annet med tanke på geografi, eierskap og størrelse. Vi mener innstillingen reflekterer strukturen og mangfoldet blant PBL-medlemmene på en god måte og vil redegjøre nærmere for dette overfor landsmøtet, sier leder Anita Gaustad i valgkomiteen.

Valgkomiteen har innstilt følgende kandidater til PBLs styre for perioden 2021-2023:

Leder  Eirik Husby Borg barnehager, Viken/Oslo
Nestleder Ragnhild Finden Kausvol gardsbarnehage, Stange
Styremedlem Hans Jacob Sundby Læringsverkstedet, hele landet
Styremedlem Per Christian Voss Kattekleiv barnehage, Notodden
Styremedlem Torstein Johannessen Bergheim barnehage, Trondheim
Styremedlem Kjetil Hopen Eventus barnehage, Bergen
Styremedlem Therese Børke Mormors have, Kongsberg
  1. vara: Irene Thorvaldsen, Kippermoen friluftsbarnehage, Vefsn
  2. vara: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker
  3. vara: Venke Sørlie, Norlandia Skyttelveien barnehage, Drammen
  4. vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage, Fauske
  5. vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene, Fredrikstaf.

Øvrige valgbare kandidater: Harald Berge Breistein (NLM-barnehagene), Trude Moen Sydtangen (Læringsverkstedet), Marit Lambrechts (Espira), Lasse Rosten (Solkollen, Læringsverkstedet) og Kim Stinessen Finseth (Løkebergstua barnehage). Se for øvrig PBLs vedtekter § 4 og § 5 om valg og styret.