Siste frist for å melde inn saker til landsmøtet

Siste frist for å melde inn saker til landsmøtet

Medlemsbarnehagene kan melde inn saker de ønsker tatt opp på landsmøtet. Fristen for å sende inn forslag er 20. september!

Publisert:

Det nærmer seg PBL Landsmøte med stormskritt og styret er godt i gang med forberedelsene til landsmøtet som avholdes på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport 1. og 2. november.

Har du en sak du ønsker skal bli tatt opp på PBL Landsmøte, er det viktig at styret har forslaget innsendt senest seks uker før landsmøtet åpner – altså 20. september. Send inn ditt forslag til

Meld deg på PBL Landsmøte

21. oktober 2021 - frist for påmeldinger og fullmakter 

En annen viktig dato det er verdt å merke seg er frist for påmeldinger og fullmakter som er 21. oktober.

Medlemsbarnehagene fikk innkalling til landsmøtet 31. august - i henhold til vedtektene som er senest to måneder før landsmøtestart. Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet, må være mottatt administrasjonen 21. oktober 2021, altså senest ti dager før landsmøtet starter, for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett. 

Se oversikt over alle vedtektene til PBL

Sosial arena

Styreleder Eirik Husby oppfordrer nå alle medlemsbarnehagene til å benytte seg av stemmereten sin og melde seg på landsmøtet.

– Landsmøtet er medlemmenes viktigste møteplass. Her bestemmer representantene for medlemsbarnehagene hva PBL skal jobbe for i neste toårsperiode. Men, landsmøtet er også en viktig sosial arena for å treffe andre barnehageeiere og diskutere saker som vi er opptatt av. Akkurat nå er vi nok mange som ønsker å kunne treffe gode barnehagekolleger fra hele landet, og vi håper virkelig å få det til, sier Eirik Husby.

Innholdsrikt program

Det helhetlige programmet for landsmøtet vil bli klart i løpet av høsten. I tillegg til de ordinære landsmøtesakene, vil det begge dagene settes av tid til viktige tema som opptar barnehagene.

– Det jobbes godt med arrangementet og programmet for landsmøtet og det vil bli et innholdsrikt og godt program med spennende innlegg, i tillegg til de mange viktige landsmøtesakene, sier styreleder Husby.

På landsmøtet velges også styret i PBL for de to neste årene. Valgkomiteen er allerede godt i gang med dette arbeidet.

Meld deg på PBL Landsmøte