Lett tilgjengelig fakta om private barnehager? Fortsatt mulig å bestille Barnehagemonitor 2023

Lett tilgjengelig fakta om private barnehager? Fortsatt mulig å bestille Barnehagemonitor 2023

Siden i sommer har PBLs medlemsbarnehager bestilt og fått tilsendt mer enn 3.000 eksemplarer av faktaheftet Barnehagemonitor 2023. Vi har mer på lager og sender heftet gratis til dem som ønsker det.

Publisert:

Private barnehager leverer minst like gode tilbud, sammenlignet med kommunale barnehager. De oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen i like høy grad. De tilbyr konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. De har lavere sykefravær, større mangfold og litt mer fornøyde foreldre.

I tillegg sparer de kommunene for flere milliarder kroner ettersom driftstilskuddene til private barnehager er lavere enn kostnadene kommunene har til barnehagedrift i egenregi.

Dette er fakta som PBL siden 2018 har dokumentert gjennom nettsiden barnehagemonitor.no.

Før sommerferien i år laget PBL et 16 siders faktahefte der noen av de viktigste nasjonale tallene om sektoren er samlet.

3.000 eksemplarer sendt

Dette heftet – barnehagemonitor 2023 – er i sommer sendt ut gratis til barnehager og lokallag som ønsker å bruke det i sitt informasjonsarbeid.

Fra slutten av juni og frem til lokalvalget 11. september har barnehagene etterspurt mer enn 3.000 eksemplarer av heftet.

– Vi vet imidlertid at behovet for etterprøvbar informasjon ikke tar slutt selv om en valgkamp er over. Derfor vil det alltid være fint å ha noe å bla i eller stikke i hånden til folk, enten det er foreldre, ansatte, politikere eller andre med interesse for barnehagesektoren, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

bhgmonitor2023-1.jpg
bhgmonitor2023-2.jpg
bhgmonitor2023-3.jpg
bhgmonitor2023-4.jpg
bhgmonitor2023-5.jpg
bhgmonitor2023-6.jpg
bhgmonitor2023-7.jpg
bhgmonitor2023-8.jpg
bhgmonitor2023-9.jpg
bhgmonitor2023-10.jpg
bhgmonitor2023-11.jpg
bhgmonitor2023-12.jpg
bhgmonitor2023-13.jpg
bhgmonitor2023-14.jpg
bhgmonitor2023-15.jpg
bhgmonitor2023-16.jpg

Trykk på pilene til høyre eller venstre - eller sveip på mobilen - for å bla i heftet.

Bestill på e-post – få det gratis

Han oppfordrer medlemsbarnehagene til å bestille heftet gjennom å sende en e-post til . Du oppgir barnehagens navn, adresse, ditt mobilnummer og foretrukket antall eksemplarer.

PBL sender heftene ut gratis til medlemsbarnehagene etter hvert som bestillingene kommer inn.

– Vi oppfordrer også barnehagene til å gjøre seg godt kjent på nettsiden barnehagemonitor.no, som i motsetning til papirutgaven blir fortløpende oppdatert – også med relevante fakta og tall fra din kommune, sier Marius Iversen.

PS! Ønsker du også å kunne laste ned Barnehagemonitor 2023 som PDF?

Trykk her!