Hold deg oppdatert – Barnehagemonitor dokumenterer status i sektoren

Hold deg oppdatert – Barnehagemonitor dokumenterer status i sektoren

Hva er fakta, og hva er myter om private og kommunale barnehager? PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no er alltid oppdatert med de nyeste tallene om blant annet økonomi, tilskudd, mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning, sykefravær og foreldretilfredshet.

Publisert:

Barnehagemonitor.no er nettstedet hvor relevant statistikk om barnehagesektoren er samlet og gjort enkelt tilgjengelig for alle som har interesse for tilbudene i norske barnehager.

Tallene er fullt etterprøvbare og er hentet blant annet fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og organisasjonene i sektoren.

– Barnehagesektoren er offentlig finansiert, og derfor er det naturlig at det er ekstra stor offentlig interesse for hvordan barnehagene oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Men skal debatten være konstruktiv, er det viktig at den bygger på fakta og ikke myter, anekdoter og enkelttilfeller. Da er det også verdifullt at relevant fakta er enkelt tilgjengelig og samlet på ett sted, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

Veldig mye nytt

Dataene på barnehagemonitor.no er plassert i ni kategorier: Tilskudd, økonomi, mangfold og eierskap, sykefravær, foreldretilfredshet, tilsyn, lønn, pensjon og bemanning.

I løpet av den siste tiden er det aller meste av innholdet på barnehagemonitor.no oppdatert med ferske tall. Dette gjelder blant annet:

  • Regnskap for private barnehager 2022
  • Årlig rapportering om blant annet barn og ansatte i alle barnehager per 15. desember 2023
  • Foreldreundersøkelsen og EPSI-målingen 2023
  • Sykefraværstall for 4. kvartal 2023

– Gjennom tallene får vi dokumentert at private barnehager oppfyller bemannings- og pedagognormen i minst like høy grad som kommunale barnehager. Vi får vist frem at lønns- og pensjonsordningene våre er fullt ut konkurransedyktig med det du finner i offentlig sektor. Og vi får presentert tall som dokumenterer at det er helt feil når det blir hevdet at private barnehager har et vern mot konsekvensene av lavere barnetall. Pluss veldig mye mer, sier Marius Iversen.

Nyttig verktøy for alle

Han oppfordrer barnehagene til å gjøre seg kjent med innholdet på barnehagemonitor.no.

– Erfaringsvis vil både foreldre, lokalpolitikere og omgivelsene for øvrig kunne ha spørsmål om sektoren som det er viktig å kunne finne svaret på. Til dette håper vi at barnehagemonitor.no er et nyttig verktøy, sier Marius Iversen og legger til:

– Dersom du har spørsmål om innholdet, må du ikke nøle med å ta kontakt med en av oss i PBL-administrasjonen.