Enkel tilgang på fakta om private barnehager? Vi sender deg Barnehagemonitor 2022 – helt gratis

Enkel tilgang på fakta om private barnehager? Vi sender deg Barnehagemonitor 2022 – helt gratis

For PBL og medlemsbarnehagene er det viktig at den offentlige debatten om private barnehager bygger på fakta og ikke myter og anekdoter. Derfor har vi i rapporten Barnehage 2022 samlet mange av tallene som viser status i private og kommunale barnehager.

Publisert:

Barnehageforliket fra 2003 har ført til en rivende utvikling i den norske barnehagesektoren. Sektoren kjennetegnes i dag av full dekning, mangfoldige tilbud, ryddige lønns- og pensjonsvilkår og fornøyde foreldre.

– Barnehagesektoren er mer velfungerende enn de aller fleste andre offentlig finansierte velferdstjenester vi har her i landet. Private barnehager utgjør halve sektoren, leverer minst like bra kvalitet som kommunene og koster skattebetalerne vesentlig mindre. Likevel kan det noen ganger høres ut som om private barnehager utgjør en form for trussel mot velferdssamfunnet. Vårt beste verktøy mot slike vrangforestillinger er etterprøvbare fakta, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Offisielle og etterprøvbare tall

Siden 2019 har PBL kontinuerlig oppdatert nettsiden barnehagemonitor.no med relevant faktastoff om private og kommunale barnehager.

Gjennom hovedtemaene økonomi og tilskudd, mangfold og eierskap, lønn og pensjon, bemanning og sykefravær, samt tilsyn og foreldretilfredshet viser nettsiden frem sektoren ved hjelp av tall blant annet fra Utdanningsdirektoratet, Statistisk Sentralbyrå og tariffavtaler mellom partene i sektoren.

– De offisielle og etterprøvbare tallene gir et annet bilde av barnehagesektoren enn det som passer inn i fortellingen til enkelte av aktørene i det politiske ordskiftet. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å nå ut med fakta, sier Schjelderup.

I år har PBL derfor utarbeidet en 16 siders rapport som oppsummerer noe av det viktigste innholdet på barnehagemonitor.no. Rapporten heter Barnehagemonitor 2022, og er i sommer blant annet distribuert til samtlige representanter på Stortinget.

Meld behov, så sender vi

Også medlemsbarnehagene kan ha bruk for Barnehagemonitor 2022, ikke minst dersom de får besøk av, eller skal møte lokalpolitikere eller andre med interesse for sektoren.

Ved å klikke på denne lenken, kan du lese rapporten Barnehagemonitor 2022 digitalt.

Ønsker barnehagen å få papirutgaven av rapporten tilsendt, send en e-post til , der du oppgir navn, adresse og foretrukket antall eksemplarer.

– Vi vet at det er mange medlemsbarnehager som ønsker å bidra til en opplyst og faktabasert debatt, og vi setter pris på all hjelp vi kan få i dette arbeidet, sier Jørn-Tommy Schjelderup.