Får toppscore fra deltakerne på regnskapskurs!

Vil hjelpe deg. Ina Merethe Fagerheim (t.v.), Sandra Brask Furnes og Susan Barstrand fra PBL Regnskap har allerede avholdt fire kurs i økonomi og regnskap og år toppscore fra deltakerne.

Får toppscore fra deltakerne på regnskapskurs!

PBL Regnskap avholdt nylig det første kurset i «Få bedre økonomisk forståelse – kurs i regnskap, lønn og fravær» i fire byer. Deltakerne gir kurset toppscore. Nå rulles kurset ut i 10 andre byer denne våren.

Publisert:

Mange barnehageledere opplever regnskap og budsjett som utfordrende. Hva forteller egentlig regnskapet deg? Hvilke grep kan du ta for å forbedre resultatet? Vet du hvilke refusjoner barnehagen har krav på fra Nav.  

Disse spørsmålene og mye mer gir Ina Fagerheim, Sandra Brask Furnes og Susan Barstrand deg svar på i kurset «Få bedre økonomisk forståelse - kurs i regnskap, lønn og fravær for barnehager».

Se oversikt og meld deg på kurs

Kurset er skreddersydd for deg som er leder i en privat barnehage. Målet er å gjøre deg tryggere i rollen som økonomisk ansvarlig ved å gi deg kunnskap om regler knyttet til barnehageregnskapet, lønn og sykefravær.

De fire første kursene er nylig holdt i Trondheim, Ålesund, Molde og Lillehammer. Og deltakerne var åpenbart veldig fornøyd med kurset og gir veldig gode tilbakemeldinger. Hør bare på disse tilbakemeldingene fra deltakerne:

God innføring for meg som i utgangspunktet var ganske blank på området. Klar, tydelig og forståelig fremstilling. Deltaker Trondheim

Gir meg en bedre mulighet til å forstå rapporter og hvorfor det blir som det blir og hvordan jeg kan finne/komme fram til vår bedriftslønnsomhet. Oppdater på lovverk - behovet for merking av bilag - Lønn og sykefravær og hvilken betydning det kan ha for økonomien i barnehagen. Mange gode tips. Deltaker Trondheim

Fikk mye god informasjon og det som ble gått gjennom var veldig relevant. Skikkelige dyktige og hyggelige kursholdere. Deltaker Ålesund

Tydelige forelesere, klarte å gjøre et "tørt tema interessant. Veldig lærerikt. Deltaker Ålesund

Mye relevant informasjon ble formidlet, som man ikke hadde så mye kunnskaper om fra før. Kursholdere virket veldig godt forberedt og stødige på temaet, og kunne svare på stort sett alt som dukket opp av spørsmål. Deltaker, Lillehammer

Jeg fikk en bedre forståelse av hvordan lese tallene i årsmeldingen i forhold til balanse, sette budsjett, følge med på lønnsomhet, soliditet og likviditet, viktige punkter om egenmelding, hva som er arbeidsgiverperioden. Få bekreftelse på allerede erobret kunnskap, og få nyerobret kunnskap. God balanse mellom praktiske oppgaver for å forstå, og teoretisk formidling i tillegg. Deltaker Lillehammer

Litt "kjedelige" tema, men formidlet på en veldig god måte, dermed ble det interessant likevel og dagen gikk fort. Deltaker Molde

God balanse mellom forelesning, praktiske oppgaver og dialog mellom de som holdt kurset og kursdeltagere. Deltaker Molde

Grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi

– Veldig hyggelig å se at vi har truffet så godt med dette kurset. Vi har jobbet mye med innholdet for at det skal treffe deltakerne best mulig, sier en av kursholderne, Susan Barstrand.

De ser et behov for mer grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi, lønn og sykefravær.

– Å drive barnehage i dag kan oppfattes som mer utfordrende enn tidligere. Det økonomiske handlingsrommet rammes inn av lover og regler generelt, men spesielt gjennom særlovgivningen knyttet til bransjen vår. Inntekten avhenger av kommunale satser for tilskudd, makspris og muligheten for å ta inn flere barn, mens det på kostnadssiden er lagt føringer blant annet gjennom bemannings- og pedagognorm. Hva er da igjen av fleksibilitet knyttet til den økonomiske driften og hvilke positive grep kan barnehagene ta? Dette snakker mye om på kurset, forteller Ina Fagerheim, Sandra Brask Furnes og Susan Barstrand i PBL Regnskap.

Meld deg på kurset.

Kan spare titusener i året

Med riktig kunnskap mener Ina Fagerheim at barnehagene både kan spare og tjene mere.

– Spesielt når det kommer til refusjoner fra Nav ser vi at enkelte barnehager hvert år risikerer å tape store beløp. Rett og slett fordi de ikke vet om muligheten for å søke refusjon av utgifter som dekkes av det offentlige, sier Fagerheim.

Et av de mest graverende eksemplene hun kommer på, er en barnehage som gikk glipp av ett år med refusjon sykepenger dekket av Nav – fordi lederen ikke sendte inn papirsykmeldinger til Nav.

– Dette er dessverre ikke et engangstilfelle, vi ser ofte at barnehager går glipp av betydelige beløp, påpeker hun.

Omfattende regelverk

På kurset får deltakerne økt kunnskap om både regnskapsføring, regnskapsanalyser, lønn og sykefravær. Målet er at lederne skal se mulighetene for bedre inntjening og likviditet, reduksjon av kostnader, samtidig som de lærer hva som skal til for å tilfredsstille krav i forhold til et eventuelt fremtidig økonomisk tilsyn.

– Regelverket på lønnsområdet er også komplisert, spesielt når det kommer til lønn og sykefravær. Satt på spissen kan en barnehageleder ved å gi en ansatt permisjon uten lønn i over 14 dager, risikere å måtte utbetale 260 dager med sykepenger dersom den ansatte blir sykmeldt. En barnehage gjør det gjerne for å være snill, men kan i verste fall ende opp med en kjempesmell, forklarer Sandra Brask Furnes.

På kurset vil du blant annet lære mer om:

  • Hva betyr det at barnehagen har en økonomisk stilling og hva forteller den deg?
  • Hvilke grep kan du gjøre for å bedre økonomien?
  • Hvilke refusjoner har barnehagen krav på i forbindelse med fravær?
  • Hvilke regler gjelder ved ferie, permisjon og ansattfordeler?
  • Hva må du være ekstra oppmerksom på i særlovgivningen for barnehager og hvilke    dokumentasjonskrav gjelder?
  • Hvordan utarbeides regnskapet?
  • Hva rapporteres til styret?

Åpent for alle private barnehager

Kurset er tilpasset alle som jobber som leder i privat barnehage og er også åpent for ikke-medlemmer i PBL.

De tre kursholderne utelukker ikke at det kan komme flere kurs, om interessen er stor. Kurset kan også bestilles dersom mange nok barnehager går sammen.

– Det er noen år siden sist vi holdt regnskapskurs, og kurset kan av den grunn være nyttig for erfarne ledere med tanke på å friske opp viktig kunnskap, for nye ledere som trenger økt kompetanse og for styreledere som trenger økt innsikt på området, sier Susan Barstrand.