De gir deg rådene for å få bedre økonomi i barnehagen

F.v. Ina Merethe Fagerheim, Sandra Brask Furnes, Merete Holst Andersen og Susan Barstrand inviterer til kurs med PBL Regnskap 7. september.

De gir deg rådene for å få bedre økonomi i barnehagen

Mange barnehageledere opplever regnskap og budsjett som utfordrende. Hva forteller egentlig regnskapet deg? Hvilke grep kan du ta for å forbedre resultatet? Vet du hvilke refusjoner barnehagen har krav på fra Nav? Ut fra grunntanken om at «alle monner drar», har du kontroll på små og store muligheter for å bedre lønnsomheten til barnehagen?

Publisert:

Disse spørsmålene og mye mer kan denne gjengen gi deg svar på når de nå setter opp et nytt kurs om barnehagens økonomiske potensial for ledere av private barnehager.

Kurset arrangeres 7. september i Bodø, rett i etterkant av PBL Lederkonferanse. Alle som deltar på konferansen, får 20 prosent rabatt på kurset i regi av PBL Regnskap.

 – Vi tenkte at det kunne være en fordel for medlemmene å slå «to fluer i en smekk». Hvis de allerede har reist til Bodø, så passer det fint å ta en ekstra dag og fordype seg litt i barnehagens økonomiske potensial, sier produkt- og kundeleder Susan Barstrand.

Meld deg på kurs

Kurset er skreddersydd for deg som er leder i en privat barnehage. Målet er å gjøre deg tryggere i rollen som økonomisk ansvarlig ved å gi deg kunnskap om regler knyttet til barnehageregnskapet, lønn og sykefravær.

Grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi

– Å drive barnehage i dag kan oppfattes som mer utfordrende enn tidligere. Det økonomiske handlingsrommet rammes inn av lover og regler generelt, men spesielt gjennom særlovgivningen knyttet til bransjen vår. Inntekten avhenger av kommunale satser for tilskudd, makspris og muligheten for å ta inn flere barn, mens det på kostnadssiden er lagt føringer blant annet gjennom bemannings- og pedagognorm. Hva er da igjen av fleksibilitet knyttet til den økonomiske driften, og hvilke positive grep kan barnehagene ta? På kurset lærer vi deg hvordan du får kontroll på dine tall og hva de forteller deg, og vi gir deg tips og råd for å finne forbedringspotensial i barnehagens økonomi, forteller Ina Fagerheim, Sandra Brask Furnes, Susan Barstrand og Merete Holst Andersen i PBL Regnskap.

De ser et stort behov for mer grunnleggende kompetanse om barnehageøkonomi, lønn og sykefravær.

Med en grunntanke om at «alle monner drar» gir vi råd og tips som kan påvirke resultatet til barnehagen i stor skala og mindre skala, sier Susan Barstrand.

Meld deg på kurs

Kan spare titusener i året

Med riktig kunnskap mener Ina Fagerheim at barnehagene både kan spare og tjene mer.

– Spesielt når det kommer til refusjoner fra Nav, ser vi at enkelte barnehager hvert år risikerer å tape store beløp. Rett og slett fordi de ikke vet om muligheten for å søke refusjon av utgifter som dekkes av det offentlige, sier Fagerheim.

Et av de mest graverende eksemplene hun kommer på, er en barnehage som gikk glipp av ett år med refusjon av sykepenger dekket av Nav – fordi lederen ikke var tilstrekkelig oppmerksom på reglene og fristene.

– Dette er dessverre ikke et engangstilfelle, vi ser ofte at barnehager går glipp av betydelige beløp, påpeker hun.

Omfattende regelverk

Regelverket rundt lønn og fravær er også omfattende og kan virke noe uoversiktlig for deg som ikke jobber med det på daglig basis. Med visshet om at personalkostnadene i gjennomsnitt utgjør om lag 80 prosent av barnehagenes kostnader, er det likevel viktig å tilegne seg relevant kunnskap på området. Kanskje kan barnehagen både spare og tjene noe med gode tips fra våre lønnseksperter.

På kurset vil du blant annet lære mer om:

  • Hva er barnehagen økonomiske stilling?
  • Hva kan barnehagen gjøre for å sikre forutsigbar likviditet?
  • Hvilke muligheter har barnehagen for å bedre lønnsomheten?
  • Hvordan holder barnehagen kontroll på egenmeldinger og arbeidsgiverperioder?
  • I hvilke tilfeller mister den ansatte sine sykepengerettigheter?
  • Hvilke økonomiske konsekvenser kan en manglende innlevert egenmelding få?
  • Hvilke refusjoner har barnehagen krav på i forbindelse med fravær?

Åpent for alle private barnehager

Kurset er tilpasset alle som jobber som leder i privat barnehage og er også åpent for barnehager som ikke er medlemmer i PBL.

– Kurset kan være nyttig for erfarne ledere med tanke på å friske opp viktig kunnskap, for nye ledere som trenger økt kompetanse og for styreledere som trenger økt innsikt på området, sier Susan Barstrand.  

Dette er kursholderne

Sandra Brask Furnes

Sandra Brask Furnes har arbeidet med lønn og fravær for barnehager siden 2012. Hun har derfor veldig god oversikt over lover og regler som kan utgjøre en stor forskjell for barnehagene. Lurer du på om du får alt av sykelønnsrefusjoner? Sandra har oversikten du trenger.

Susan Barstrand

Susan Barstrand er autorisert regnskapsfører med mange års erfaring med barnehageregnskap. Hun har god kontroll på de lover og regler som rammer inn bransjen og hvilken betydning særlovgivningen har på økonomien til barnehagen. Vil du vite hvordan det står til med barnehagen din, da kan Susan gi deg svaret.

Ina Merethe Fagerheim

Ina Merethe Fagerheim er leder i PBL Regnskap avdeling lønn. Ina jobber hovedsakelig med alt fra lønn til fravær ute i barnehagene og har god oversikt over lover og regler knyttet til lønn, fravær og refusjoner. Hvis du tror du visste alt du har krav på av refusjoner, vent til du har vært på kurs med Ina.  

Merete Holst Andersen

Merete Holst Andersen er leder for fag og rådgivning i PBL Regnskap. Fra 2013 til 2019 hadde hun stillingen som «økonomisjef til leie» i PBL Regnskap. I seks år reiste hun rundt til barnehager i Norge og ga råd og veiledning om barnehagens økonomi. I tillegg satte hun opp hundrevis av budsjetter i samarbeid med barnehagene. Det er verdt å få med seg Meretes gode råd og tips for en bedre økonomi i barnehage!

Få nyttig råd om barnehagens regnskap og økonomi i PBL Regnskaps ressurssenter.

PBL Regnskaps ressurssenter