Barnehagens økonomiske potensiale

Barnehagens økonomiske potensiale

PBL Regnskap arrangerer kurs om barnehagens økonomiske potensiale. Skal du delta på PBL Lederkonferanse kan du få med deg dette kurset dagen etter konferansen. Alle som er påmeldt lederkonferansen får 20 % rabatt på dette kurset.

Sted og tid

10:00 - 13:00

Pris

Pris:

2500 kroner ekskl. mva per deltaker

Målgruppe

Daglige ledere i barnehager

Å drive barnehage i dag kan oppfattes som mer utfordrende enn tidligere. Det økonomiske handlingsrommet rammes inn av lover og regler generelt, men spesielt gjennom særlovgivningen knyttet til bransjen vår. Innenfor de rammene som er lagt kan det være utfordrende å se mulighetene.Hvilke muligheter har barnehagen til å bedre sin økonomi? Er barnehagen solid, hvordan er fundamentet for sunn drift i årene fremover, og hva skal man se etter for å kunne vurdere dette?

Regelverket rundt lønn og fravær er også omfattende og kan virke noe uoversiktlig for deg som ikke jobber med det på daglig basis. Med visshet om at personalkostnadene i gjennomsnitt utgjør om lag 80 prosent av barnehagenes kostnader, er det likevel viktig å tilegne seg relevant kunnskap på området. Kanskje kan barnehagen både spare og tjene noe med gode tips fra våre lønnseksperter.

Delta på dette kurset og få svar på noen av disse spørsmålene: 

  • Hvor solid er din barnehage?
  • Hva kan barnehagen gjøre for å sikre forutsigbar likviditet?
  • Hvilke muligheter har barnehagen for å bedre lønnsomheten?
  • Hvordan holder barnehagen kontroll på egenmeldinger og arbeidsgiverperioder?
  • I hvilke tilfeller mister den ansatte sine sykepengerettigheter?
  • Hvilke økonomiske konsekvenser kan en manglende innlevert egenmelding få?
  • Hvilke refusjoner har barnehagen krav på i forbindelse med fravær?

Kursholdere

Sandra Brask Furnes

Sandra har arbeidet med lønn og fravær for barnehager siden 2012. Hun har derfor veldig god oversikt over lover og regler som kan utgjøre en stor forskjell for barnehagene.

Lurer du på om du får alt av sykelønnsrefusjoner? Sandra har oversikten du trenger. 

Ina Merethe Fagerheim

Ina Merethe Fagerheim er leder i PBL Regnskap avdeling lønn. Ina jobber hovedsakelig med alt fra lønn til fravær ute i barnehagene og har god oversikt over lover og regler knyttet til lønn, fravær og refusjoner. 

Hvis du tror du visste alt du har krav på av refusjoner, vent til du har vært på kurs med Ina.   

Susan Barstrand

Susan er autorisert regnskapsfører med mange års erfaring med barnehageregnskapet. Hun har full oversikt over de lover og regler som du må forholde deg til i din barnehage knyttet til regnskapsførsel. 

Skulle du være i tvil om du er innenfor regelverket? Susan har svaret. 

Merete Holst Andersen

Merete Holst Andersen er leder for fag og rådgivning i PBL Regnskap.

Fra 2013 til 2019 hadde hun stillingen som «økonomisjef til leie» i PBL Regnskap.

I seks år reiste hun rundt til barnehager i Norge og ga råd og veiledning om barnehagens økonomi. I tillegg satte hun opp hundrevis av budsjetter i samarbeid med barnehagene.

Det er verdt å få med seg Meretes gode råd og tips for en bedre økonomi i barnehagen.