Søknad om tilretteleggingsmidler – siste frist for å bekrefte deltakere

Søknad om tilretteleggingsmidler – siste frist for å bekrefte deltakere

Er det noen barnehagelærere i din barnehage som skal ta videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet? For å få tilretteleggingsmidler, må barnehagen straks bekrefte at ansatte har startet på studiet høsten 2018.

Publisert:

Uten slik bekreftelse vil ikke tilretteleggingsmidler kunne bli utbetalt.

Opprinnelig frist 1. september

Fristen for å bekrefte studieplasser for ansatte som har søkt videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet gikk opprinnelig ut 1. september.

Men nå har direktoratet spesielt bedt kommuner og private eiere som har ansatte som skal delta på videreutdanning – og som dermed kan være i posisjon til å motta tilretteleggingsmidler – om å bekrefte at ansatte faktisk har startet på studiet høsten 2018.

PBL tok tirsdag denne uken problemstillingen opp med Utdanningsdirektoratet, i et halvårlig kontaktmøte mellom PBL og direktoratet. Utfordringen er at enkelte barnehager som har hatt alle intensjoner om å godkjenne utdanning for sine ansatte, ikke formelt har registrert denne godkjenningen innen fristen.

For mange barnehager vil det ikke være mulig å ha ansatte på videreutdanning uten tilretteleggingsmidler på 50.000 kroner per ansatt per studieår, med den konsekvens at barna og barnehagen går glipp av verdifull kompetanseheving.

Bedt direktoratet vurdere varslingsrutinene

PBL har også bedt direktoratet vurdere om det kan gjøres forbedringer i varslingsrutinene for søknad om tilretteleggingsmidler. Dette for å minske risikoen for fremtidige problemer med godkjenning av at ansatte har startet sin videreutdanning.

I påminnelsen fra Utdanningsdirektoratet til enkelte barnehager, som ble sendt ut 12. september, ber de arbeidsgivere logge inn på direktoratets system og foreta bekreftelsen der.

– Ansatte som har startet på studier, og som dere skal motta tilretteleggingsmidler for, skal registreres med «Bekreft deltakelse». Dere skal også registrere om ansatte har takket nei til studieplassen, heter det i utsendingen fra Utdanningsdirektoratet.