Husk frist for å motta tilretteleggingstilskudd ved videreutdanning

Husk frist for å motta tilretteleggingstilskudd ved videreutdanning

Har du ansatte som er innvilget etter- eller videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratets program? Fristen for å få tilretteleggingsmidler er 1. september.

Publisert:

Alle barnehagelærere eller andre med treårig barnefaglig utdanning som har fått innvilget videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet, har krav på å motta tilretteleggingsmidler fra det offentlige.

Tilretteleggingsmidler blir utbetalt til barnehagen, og midlene skal komme den enkelte barnehageansatte som deltar i videreutdanningsstudier til gode.

For å få utbetalt tilretteleggingsmidler må eiere/styrere bekrefte at barnehagelærere har startet studiene høsten 2019. Dette må gjøres mellom 1. august og 1. september. Blir ikke dette gjort, frafaller retten til tilretteleggingstilskudd.

Eiere/styrere skal også registrere hvilke barnehagelærere som eventuelt ikke tar imot tilbudt studieplass.

Mottar 50.000 kroner per ansatt

Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt. Dette er studieplasser som er innvilget via Utdanningsdirektoratets søkeportal, og gjelder følgende studier:

 • Språkutvikling og språklæring
 • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
 • Naturfag og matematikk
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB), for nye studenter med opptak i 2019
 • Veilederutdanning for praksislærere

Barnehageeiere som har deltakere i én eller flere av disse videreutdanningstilbudene får 50.000 i tilretteleggingsmidler per ansatt som deltar i studiene.

Fakta om tilretteleggingsmidler:

 • Barnehageeier får 50 000 kroner i tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 studiepoeng over to semestre i studieåret 2019-2020.
 • Midlene utbetales i to omganger. Utbetaling for høsten 2019 er i desember. Andre utbetaling er våren 2020.
 • Forutsetning for å få utbetalt midler våren 2020 er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.
 • Dersom den ansatte avbryter studiet blir tilretteleggingsmidlene redusert.
 • Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes.
  Det kan være:
 • Permisjon med lønn
 • Dekke vikarutgifter ved studiesamling
 • Kjøp av bøker
 • Betaling av reiseutgifter
 • Oppholdsutgifter
 • Semesteravgift