Slik lykkes du med god tilrettelegging i barnehagen

Slik lykkes du med god tilrettelegging i barnehagen

Riktig og god tilrettelegging for ansatte i barnehagen kan redusere sykefraværet og øke trivselen. Men for mye tilrettelegging kan gjøre vondt verre?

Publisert:

– Tilrettelegging er en viktig nøkkel for å få ned sykefraværet, men ikke for enhver pris, sier Anette Grainger i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Grainger er en av kursholderne til PBL Mentor Bedriftshelsetjenestes nyeste kurstilbud «Slik lykkes du med god tilrettelegging i barnehagen» som settes opp våren og høsten 2020.

Les mer om kurset og meld deg på

Har en plikt

Grainger er opptatt av at både arbeidsgiver og arbeidstaker har en plikt til, og så langt det er mulig å finne løsninger som gjør at den ansatte kan fortsette å jobbe i barnehagen. Samtidig mener hun det er viktig at tilretteleggingen blir gjort på en god måte og at barnehagen ikke går for langt i tilretteleggingen.

Ifølge Arbeidstilsynet kan tilrettelegging være alt fra:

 • Endring i arbeidstid eller arbeidskrav
 • Ergonomisk eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplass og utstyr
 • Endrede arbeidsoppgaver
 • Omplassering til helt annet arbeid.

Kan tilrettelegge for mye

Det er individuelt hva som er det beste tiltaket, og riktig tiltak kan føre til at den ansatte kan fortsette å jobbe på tross av sine helseproblemer. Ofte strekker barnehagene seg langt for å få dette til, noen ganger for langt!

– Det er viktig å sette grenser for hvor mye arbeidsgiver skal tilrettelegge, spesielt hvis det går for hardt ut over øvrige ansatte eller hvis barnehagen påvirkes negativt. Det er forskjell å tilrettelegge for bare én ansatt enn hvis det er snakk om flere ansatte på samme tid. Noen har veldig klare grenser på dette, for eksempel ved at det ikke kan tilrettelegges for halve dager. Det er vanskelig å få inn vikar for en halv dag og belastningen blir større for de andre. Det er lov å stille krav til den ansatte, men løsningene kommer best gjennom dialog, sier Grainger.

På kurset vil hun komme nærmere inn på følgende tema knyttet til tilrettelegging:

 • Tilretteleggingsplikt, hva og hvordan?
 • Kartlegging, gjennomføring og oppfølging
 • Tett oppfølging – hva betyr det?
 • Arbeidstaker skal medvirke til dialog og bidra til hva som er mulig
 • Gjennomgang av ulike caser – helseutfordring opp mot rett nærvær
 • Hvorfor unngå «skjult» tilrettelegging?
 • Kommunisere rutine og kultur til hele personalet

Les mer om kurset og meld deg på