Nytt webinar: Nærledelse på avstand

Nytt webinar: Nærledelse på avstand

Barnehagen står i en svært spesiell situasjon om dagen, hvor de fleste ansatte sitter på hjemmekontor. Hvordan kan du som leder ivareta personalet på en best mulig måte – på avstand?

Publisert:

Hanne Kvaløsæter er spesialrådgiver innen ledelse og arbeidsmiljø i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste og ser at ledelse kan være en stor utfordring for mange under koronapandemien.  

Er det noe barnehagene trenger nå, så er det god og tydelig ledelse, og er det noe som er krevende nå, så er det å utføre god og tydelig ledelse, sier Hanne Kvaløsæter.

Hjelpende hånd til lederne

Nå setter PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste opp webinaret «Nærledelse på avstand» onsdag 1. april klokken 10.00.

Webinaret kan være en hjelpende hånd til de lederne som kjenner at det er vanskelig å utføre sine lederoppgaver på en god måte med stengt barnehage og de ansatte sittende på hjemmekontor. Webinaret, som er beregnet å ta rundt 30 minutter er gratis for barnehagene å delta på og Kvaløsæter vil snakke om følgende tema:   

  • Ivaretakelse av seg selv som leder
  • Nærledelse på avstand - hvordan ivareta personalet
  • Hvordan ivareta arbeidsmiljøet og fellesskapet i denne situasjonen

Meld deg på webinaret

Utfordrende for mange

En ting er å ta vare på seg selv i denne situasjonen de står i. For skal du som leder i det hele tatt klare å holde hodet over vannet, må du ta vare på deg selv. Samtidig har du et personale som er spredt for alle vinder. Hvordan hver enkelt av oss takler denne situasjonen er veldig forskjellig, og kan oppleves som utfordrende for en leder. For mange er det vanskelig nok å ivareta personalet sitt under ett og samme tak. Situasjonen vi nå står i gjør det ikke enklere, påpeker Hanne Kvaløsæter.

I dette webinaret er det ledere i barnehagen som er målgruppen, men Kvaløsæter er opptatt av at alle ansatte i barnehagen har en viktig oppgave med å opprettholde arbeidsmiljøet også på avstand.

Setter opp kurs for ledere med personalansvar i koronakrisen

På torsdag setter PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste opp nettkurset «Vær en trygg og god leder under koronakrisen» med bedriftslege Sven Tore Grimstad.
På dette kurset vil Grimstad gå mer i dybden på både de tema som Hanne tar for seg i dette webinaret, men også andre tilnærminger til problematikker en kan står ovenfor som leder i en slik krise. Grimstad vil også i komme inn på hvorfor og hvordan dette vi står i nå, kan bli mer håndterbart for de med lederansvar.  

Les mer og meld deg på nettkurset