Nytt verneombud i barnehagen?

Populære kurs. PBL Bedriftshelsetjeneste har holdt HMS-kurs for flere tusen deltakere de siste årene. Her er det Kjetil Landsverk som holder kurs i Oslo.

Nytt verneombud i barnehagen?

Verneombud og daglig leder i barnehagen har krav til opplæring innen HMS. Hvorfor ikke da få opplæring hos en bedriftshelsetjeneste som er bransjespesifikk og kan barnehagens HMS?

Publisert:

Over år har flere tusen barnehageansatte benyttet seg av PBL Bedriftshelsetjeneste sitt populære HMS grunnkurs, som er spesielt tilpasset deg som jobber i barnehage.

Nå setter PBL Bedriftshelsetjeneste opp kurset i følgende byer høsten 2019:

 • Oslo       17.-19. september
 • Oslo       15.-17. oktober (for deg som har PBL Mentor HMS)              
 • Sortland 22.-24. oktober 
 • Bergen 22.-24. oktober
 • Hamar 12.-14. november
 • Tromsø 19.-21. november
 • Ålesund 19.-21. november
 • Stavanger 3.-5. desember

Les mer og meld deg på HMS-kurset

Populært kurs

HMS grunnkurs er blant våre mest populære og etterspurte kurs, og gir deg nødvendig kunnskap for hvordan ivareta og jobbe med arbeidsmiljøet og HMS arbeidet i barnehagen.

Kurset er tilpasset barnehagen som arbeidsplass og skal gi deg forståelse for hvilken positiv effekt et godt HMS-arbeid har på arbeidsmiljøet. I løpet av kurset vil kravene til det systematiske HMS-arbeidet i barnehagen bli gjennomgått.

Krav til kurs

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har tilstrekkelig opplæring innenfor arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Dette kurset tilfredsstiller lovkravet. Vi anbefaler at styrer/daglig leder deltar på kurset sammen med verneombud.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og gruppearbeid og vil blant annet gå igjennom følgende tema:

 • HMS-lovgivingen
 • Systematisk HMS-arbeid / internkontroll
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Hygiene og smittevern
 • Sykefraværsarbeid/nærværsarbeid
 • Rus og avhengighet
 • Ergonomi
 • Stressmestring