Hvordan håndtere en konflikt i barnehagen?

Kunnskap er viktig. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet, sier en av kursholderne i PBL Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter

Kunnskap er viktig. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet, sier en av kursholderne i PBL Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter

Hvordan håndtere en konflikt i barnehagen?

Det er tema for et av de nye kursene fra PBL Bedriftshelsetjeneste, og som settes opp i flere byer nå i høst.

Publisert:

På alle arbeidsplasser vil det kunne oppstå konflikter blant ansatte som kan ødelegge arbeidsmiljø og gå utover kvaliteten i barnehagen. Hvordan kan du forebygge og håndtere konflikter, er blant temaene på PBL Bedriftshelsetjenestes kurs om konflikthåndtering i barnehagen.

Som arbeidsgiver har du et ansvar for et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom du får kjennskap til at det foregår en konflikt som kan være skadelig for arbeidsmiljøet i barnehagen, har du en plikt til å håndtere konflikten.

Mange ulike konflikter

Men, hva er en konflikt? Hvem skal melde fra om konflikten? Hvor ligger ansvaret til deg som er arbeidsgiver eller leder på avdelingen? Hvem eier konflikten? Hvem skal løse den? Når må du søke hjelp utenfra? Og hva om konflikten er rettet mot deg som leder?

Les mer om kurset og meld deg på

Det er viktig å være forberedt dersom en konflikt skulle oppstå, men de færreste har gode rutiner og vet hvordan de skal håndtere en konflikt.

PBL Bedriftshelsetjeneste setter i høst opp kurset «Hvordan håndtere en konflikt i barnehagen» i flere byer i landet.  

På kurset vil du få svar på mange av spørsmålene om konflikter og håndtering av disse. For det er viktig å vite hvordan du skal gripe inn i en konflikt og imøtegå konflikten før den får utviklet seg.

– Om du ikke griper inn i en konflikt, kan det bli en kostbar affære, både mellommenneskelig og økonomisk. I verste fall kan en konflikt gå ut over omdømme til barnehagen, sier en av kursholderne Hanne Kvaløsæter, HMS-rådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste.

Hvordan forebygge konflikter i barnehagen

På kurset vil Hanne og de andre kursholderne gi deg økt bevissthet om hvordan du kan forebygge konflikter i arbeidsmiljøet og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering.

– Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet, sier Kvaløsæter som blant annet vil belyse følgende tema under kurset.

  • Hva er en konflikt og hvordan påvirker det arbeidsmiljøet
  • Tydelig ledelse i konflikthåndtering
  • Forebygging av konflikter; rutine og saksgang
  • Hvorfor kartlegge og risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljø?
  • Håndtering av en eskalerende konflikt; hva har blitt gjort – hva gjøres videre?
  • Hjelpere / hvem kan bistå