Hvordan forebygge og håndtere konflikter i barnehagen

Hvordan forebygge og håndtere konflikter i barnehagen

Hvordan forstå og håndtere konflikter bedre? Kurset vil gi deg økt bevissthet rundt hvordan du kan forebygge konflikter i arbeidsmiljø og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering.

Sted og tid

12:00 - 15:00
Påmeldingsfristen er passert

Pris

PBL-medlemmer: 990 kroner 
Ikke-medlemmer: 1.290 kroner 

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Daglig leder, pedagogisk leder, verneombud

Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet.

Læringsmål:
- Hva er en konflikt og hvordan påvirker det arbeidsmiljøet (medvirkningsplikt/AML 1- forsvarlig arbeidsmiljø)
- Forebygging av konflikter; rutine og saksgang
- Hvorfor kartlegge og risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljø?
- Håndtering av en eskalerende konflikt; hva har blitt gjort – hva gjøres videre?
- Hjelpere / hvem kan bistå

Kursholdere

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter

Hanne Kvaløsæter er førskolelærer og HMS-rådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun har tidligere jobbet som alt fra assistent til daglig leder og eier av en barnehage og har en master i personalledelse.

Lise Marie Grøttland Brox

Lise er HMS-rådgiver, sykepleier og HMS-verneingeniør i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med å lære barnehager om å arbeide smart med systematisk HMS og dokumentasjon. Hun utfører inneklima kartlegginger, rådgivning og opplæring, samt at hun er opptatt av støy forebyggende tiltak i barnehagene. Hun har lang erfaring som leder i kommunal helse sektor og arbeider med psykososiale arbeidsmiljøspørsmål som konflikthåndtering, stressmestring og utfører veiledning samt kurs innen psykososialt arbeidsmiljø.

Anne-Lise Hole Blakstad

Anne-Lise Hole Blakstad er HMS-rådgiver og sykepleier i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun arbeider med systematisk HMS-arbeid, hovedsakelig sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, psykososialt arbeidsmiljø og AKAN-arbeid. Hun har lang erfaring fra arbeid i bedriftshelsetjeneste, blant annet fra Orkla og AS Norske Shell. Det siste året har hun arbeidet i Synergi Helse. Videre har hun studert arbeids- og organisasjonspsykologi.

Frøydis Våge

Frøydis er HMS-rådgiver, ergoterapeut og avdelingsleder Vestlandet  i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Hun jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi og sykefraværsoppfølging. Frøydis har lang erfaring innen ergonomi, rehabilitering og arbeid med psykososialt arbeidsmiljø. Hun har jobbet fire år med individuell oppfølging av sykemeldte. Frøydis er også utdannet kognitiv terapeut og har videreutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Anette Grainger

Anette er HMS-rådgiver/fysioterapeut i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.

Anette jobber med rådgivning og veiledning innen generelt HMS-arbeid, ergonomi, støy, psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering. Hun er spesialist i helse/miljø-ergonomi fra MNFF og utfører fysioterapirelaterte oppgaver som individuell oppfølging og arbeidsplassvurderinger. Anette har 13 års erfaring fra privat praksis og bedriftshelsetjeneste – i all hovedsak rettet mot muskel- og skjelettplager. Hun har i tillegg videreutdanning i konflikthåndtering ved Diakonhjemmet høgskole.