Konflikthåndtering i barnehagen

Konflikthåndtering i barnehagen

Hvordan forstå og håndtere konflikter bedre? Kurset vil gi deg økt bevissthet rundt hvordan du kan forebygge konflikter i arbeidsmiljø og hvilke krav arbeidsmiljøloven stiller til konflikthåndtering. Ved å vite mer om hva konflikter er og gjøre deg kjent med hvordan de kan håndteres, reduserer du sjansen for at konflikter går ut over arbeidsmiljøet og produktivitet.

Sted og tid

12:00 - 15:00

Pris

PBL-medlemmer: 990,-
Ikke-medlemmer: 1290,-

Avmeldingsregler (gjelder også ved sykdom):
Inntil 4 uker før kursstart: Kr. 0,-.
Etter dette beregnes full kursavgift.

Målgruppe

Daglig leder, pedagogisk leder, verneombud

Læringsmål:
- Hva er en konflikt og hvordan påvirker det arbeidsmiljøet (medvirkningsplikt/AML 1- forsvarlig arbeidsmiljø)
- Forebygging av konflikter; rutine og saksgang
- Hvorfor kartlegge og risikovurdere det psykososiale arbeidsmiljø?
- Håndtering av en eskalerende konflikt; hva har blitt gjort – hva gjøres videre?
- Hjelpere / hvem kan bistå