Tre tips: Slik tar du tilbake arbeidsmiljøet!

Tre tips: Slik tar du tilbake arbeidsmiljøet!

Barnehagene har i lengre perioder driftet under strenge smittevernrestriksjoner. Avdelinger har blitt splittet i kohorter og for enkelte har pandemien gitt utfordringer for arbeidsmiljøet. Men eventuelle sår er ikke nødvendigvis så dype at de ikke kan leges med enkelt sårstell.

Publisert:

– Ut av førstehjelpsskrinet er det mange råd og verktøy som kan plukkes ut, sier spesialrådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter.

Under lederkonferansen i år skal hun gi deg viktige tips på veien for å lykkes i å ta arbeidsmiljøet tilbake. På spørsmål om hun kan lette litt på skrinet før lederkonferansen, deler hun tre av sine tips.

  1. Få overblikk over hvordan arbeidsmiljøet er i dag.
    En idé kan være å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse og få medarbeiderne til å evaluere hvordan de har det på jobb. Resultatene fra en slik undersøkelse kan legge et godt grunnlag for å se hvilke områder som må jobbes med i arbeidsmiljøet.

  2. Bygg fellesskapsfølelse.
    Når vi endelig kan møtes fysisk og snakke sammen, kan vi snu fra meg og mitt til oss og vi igjen. Pandemien har vært vanskelig for mange, så det vil være viktig at dine medarbeidere føler seg sett, hørt og får støtte både fra ledelsen og fra kollegaer.  

  3. Jobb systematisk med arbeidsmiljøet.
    Arbeidsmiljø er et varig og kontinuerlig prosjekt. Noen ganger kan arbeidsmiljøet bli snudd på hodet, og da trenger det å legges en innsats for å bli bedre igjen. Det ligger en stor gevinst i å jobbe systematisk med arbeidsmiljøet, og er forebyggende på mange måter. Det gode arbeidsmiljøet påvirker vår psykiske helse, det er helsefremmende og kan bidra til økt livskvalitet.

– Det er mange råd jeg kan gi, og flere ting jeg kan si om tipsene over og om hvordan du kan gå frem for å ta tilbake arbeidsmiljøet. Men mer om det på lederkonferansen 7. september, avslutter Kvaløsæter.

Informasjon og påmelding PBL Lederkonferanse