PBL Lederkonferanse: Veien ut av pandemien

PBL Lederkonferanse: Veien ut av pandemien

Pandemien går forhåpentligvis mot slutten, selv om barnehagene fortsatt må forholde se til smittevernstiltak. Men hvordan ivareta barn og ansatte og få en god vei ut av pandemien? Det blir ett av temaene på årets utgave av PBL Lederkonferanse..

Publisert:

Selv om det er knyttet bekymring til økende smitte her til lands og en mulig fjerde smittebølge i Norge etter sommeren, er det grunn til å tro at vi nærmer oss en ende på koronapandemien. Det betyr i så fall at vi sakte kan begynne å vende tilbake til en normal hverdag. Men vil vi tilbake til alt som var, eller har vi lært noe av strenge smittetiltak og gruppeinndelinger som vi ønsker å ta med oss på veien videre?

Bli med på PBLs digitale lederkonferanse 7. september 2021, eksklusivt for deg som jobber i en PBL-barnehage, hvor temaet før lunsj er «veien ut av pandemien».

Se programmet og meld deg på lederkonferansen

Ivareta de minste barna

Pandemien har påvirket oss alle, men hvordan har det gått med de minste barna?  De som er født inn i pandemien og som så langt i livet har levd med få voksenpersoner rundt seg. Som er vant til at ansikter er dekket med munnbind og at besteforeldre oftest kan treffes digitalt. Og hvordan kan barna i barnehagen bli påvirket av inndelingene i kohorter og stengte grenser for leken som potensielt forstyrrer stabiliteten i vennskapet?

Ifølge psykologspesialt Heidi Wittrup Djup er det ingen tvil om at små barn er blitt påvirket av pandemien. Hun kommer til PBL Lederkonferanse for å snakke om hvilke reaksjoner som kan tilkjennegi seg hos barna, og hva som påvirker reaksjonene deres. Og hun vil gi barnehagelederne tips og råd om hvordan de kan møte barna på en god måte, tilrettelegge for deres behov i hverdagen, samt støtte og trygge foreldrene. Og hun stiller også spørsmålet om det kan være forhold under pandemien som har vært til det bedre for de minste barna?

Ta tilbake arbeidsmiljøet!

Barnehagene har i lengre perioder driftet under strenge smittevernrestriksjoner. Avdelinger er blitt splittet i kohorter, og mange ansatte har hatt krevende arbeidsdager. Der man tidligere tok det som en selvfølge å kunne ta lunsjpause med en god kollega, ble det plutselig ikke tillatt fordi man ikke var i samme kohort.

Pandemien har vært en prøvelse for mange arbeidsmiljø, men sårene er ikke nødvendigvis så dype at de ikke kan leges med enkelt sårstell. Barnehagene har stått på og vært fleksible. Har alt vært bekmørkt i denne perioden, eller er det gode erfaringer vi kan ta med oss og bygge videre på?

Spesialrådgiver i PBL Bedriftshelsetjeneste, Hanne Kvaløsæter, gir barnehagelederne viktige tips på veien for å lykkes i å ta arbeidsmiljøet tilbake. 

Meld deg på PBL Lederkonferanse