PBL Lederkonferanse: Veien ut av pandemien for de minste

PBL Lederkonferanse: Veien ut av pandemien for de minste

Høstens oppstart i barnehagen har vært spesiell, med nye barn som er født i pandemien. Likevel er det ikke barnas, men foreldrenes reaksjoner og behov som opptar psykolog Heidi Wittrup Djup mest. Du kan høre henne og flere andre spennende innledere på PBLs digitale lederkonferanse.

Publisert:

Barnehagene har hatt hektiske dager med tilvenning og vil også ut over høsten fortsette å ta imot et kull med barn født under pandemien. Barn som i større grad ikke er vant med å omgås andre mennesker eller hatt nærkontakt med andre enn nærmeste familie. Hvordan går det egentlig å være et lite barn i en slik situasjon når man plutselig skal over i barnehagen med bare fremmede voksne og barn?

Psykologspesialist Heidi Wittrup Djup har bred erfaring med barn som rammes av sorg, kriser og traumer. Hun kommer til PBL Lederkonferanse for å snakke om hvordan pandemien har påvirket barna. Både de som skal begynne i barnehagen, allerede går i barnehagen og ikke minst foreldrene.

Les mer og meld deg på PBLs digitale lederkonferanse

Hun er ikke veldig bekymret for at de yngste barna får store utfordringer med tilvenningen i barnehagen og påpeker at for de som jobber i barnehagen er ikke dette en helt ny problemstilling. Det vil alltid være noen barn som har lite sosial kontakt før de begynner i barnehagen.

– De ansatte i barnehagen er gode på å tilpasse og tilrettelegge. De fleste barnehagene har håndtert barn som enten har kommet fra andre land, som har levd mer isolert eller har spesielle behov. Jeg tror ikke vi skal dramatisere hvor vanskelig dette blir, sier Djup.

Under hennes foredrag vil det også være mulig å stille spørsmål fra deltakerne. 

Barna påvirkes av foreldrene

På lederkonferansen vil hun vel så mye rette oppmerksomheten mot foreldrene.

– Barna påvirkes av hvordan foreldrene håndterer pandemien. Dersom foreldrene selv har hatt det vanskelig og vært preget av angst og fortvilelse, enten det er på grunn av permitteringer og økonomiske utfordringer eller det er frykten for å bli syk, så kan dette igjen påvirke barna. Et annet perspektiv er at foreldrene ikke er like vant med å overlate barnet sitt til fremmede mennesker, sier Djup.

Hun påpeker at de ansatte i barnehage er vant til å tilrettelegge for barna. Men hvordan håndtere foreldrene som kanskje i større grad har utfordringer nå enn tidligere?

– Det er blant de temaene jeg vil snakke om på lederkonferansen. Hvordan man kan være gode støttespillere og trygge foreldrene. For det tror jeg blir viktig i tiden fremover.

Ikke svartmale alt

Hun ser at barn i barnehagen på mange måter kan være påvirket av det helt spesielle barnehageåret vi hadde i 2020 og første halvdel av 2021. Dette er også et tema Djup vil berøre under lederkonferansen, med gode råd til barnehagene for hvordan man kan bistå barn som har hatt det vanskelig. Samtidig er psykologspesialisten opptatt av at vi ikke må svartmale alt som har med pandemien å gjøre.

– Koronaen har også medført mye positivt, som mer tid sammen med de nærmeste, mindre grupper i barnehagen og mer tid ute. Det må vi heller ikke glemme, avslutter hun.