Slik kan du skape gode relasjoner til dine medarbeidere

Slik kan du skape gode relasjoner til dine medarbeidere

Hvordan skal du som leder få frem det beste i hver enkelt medarbeider, slik at de trives bedre og dermed også presterer bedre?

Publisert:

Daglig leder i barnehagen har et hovedansvar for å sørge for at barnehagens mål blir nådd.

Men for å nå sine mål trenger en leder å få mest mulig ut av de ressursene som finnes i barnehagen, og at alle sammen jobber for å nå felles mål. Men for å dra lasset sammen i riktig retning er det viktig at du som leder er god på relasjoner.

Alle er forskjellig

På PBLs digitale lederkonferanse kommer Hanne Kvaløsæter for å snakke om hvordan du som leder kan skape gode relasjoner i arbeidsgruppen og dermed bidra til et enda bedre arbeidsmiljø i barnehagen.   

– Som leder må du være tilpasningsdyktig og kunne se hva som kreves for å lede det teamet du har i barnehagen. Ingen av medarbeiderne passer i den samme formen, og jeg har opplevd ledere som har forsøkt å presse alle i den samme. Det gikk ikke spesielt bra, sier Hanne Kvaløsæter.

Hun er spesialrådgiver i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste med ledelse, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø som spesialfelt og kommer til PBL Lederkonferanse for å snakke om nettopp ledelse og relasjon.

Les mer om konferansen og meld deg på her

Hver relasjon er unik

Hun påpeker at en god relasjon kommer ikke av seg selv, og gode relasjoner er et lederansvar.

– Det holder ikke med en medarbeidersamtale hvert år. En relasjon må jobbes med, og noen relasjoner må jobbes mer med enn andre. En god relasjon kan heller ikke kjøpes med høyere lønn eller sponsing av treningssenter, fruktkurv på personalrommet eller en psykologtime i ny og ne.  Hver relasjon er unik og kan ikke standardiseres eller gjøres generell, sier Kvaløsæter.

Er mer til stede

Hun mener mange barnehageledere har en fordel ettersom de ofte er til stede og tett på livet i barnehagen. De ser sine medarbeidere hver dag og kommuniserer hyppig med hverandre. Noe som igjen bidrar til å bygge en relasjon. Men ingen relasjoner er stabile og er i aller høyeste grad ferskvare som kontinuerlig må jobbes med.

– Som et absolutt minimum når du skal jobbe med relasjoner så må du like mennesker og like jobben din. Er du lei av jobben din og menneskene du jobber sammen med, og helst vil gjøre noe annet, så klarer du ikke å være overbevisende nok! Du blir gjennomskuet og de ansatte tror ikke på deg.

Hør mer om hvordan du kan bli enda bedre på relasjon og ledelse på PBLs digitale lederkonferanse 8. september.

Les mer om konferansen og meld deg på her.