PBL Lederkonferanse 2018: Få et unikt innblikk i ekspertgruppens arbeid

PBL Lederkonferanse 2018: Få et unikt innblikk i ekspertgruppens arbeid

Vi har fått en ny rammeplan for barnehagene med tydeligere krav til barnehagens pedagogiske innhold. Det stiller også flere krav til barnehagelærerne og deg som leder.

Publisert:

Barnehagelæreren er en profesjon i rask endring og stiller stadig nye krav til barnehageledelse.  I fjor sommer nedsatte regjeringen en ekspertgruppe som har fått i oppdrag å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen.

Få et unikt innblikk

Leder for denne ekspertgruppen, professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen, kommer til PBL Lederkonferanse og du får mulighet til et unikt innblikk i arbeidet som nå pågår.

Se programmet og meld deg på

På lederkonferansen får du høre mer om hvordan profesjonen er i endring og hvilke tema i fremtidens barnehage ekspertgruppen mener blir viktig.

– Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål fra salen og du kan få mulighet til å komme med innspill til ekspertgruppens arbeid, sier utvalgsleder Kjetil Børhaug.

Ekspertgruppen, er i tillegg til Børhaug, satt sammen av forskere, barnehagelærerutdannere og fagpersoner fra praksisfeltet. Resultatet av utvalgets arbeid skal overleveres Kunnskapsdepartementet 1. desember 2018.

Også barnehagelederens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert. Ekspertgruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Jubileumskonferanse

PBL Lederkonferanse arrangeres i år for 15. gang. Arrangementet er for alle som har en lederrolle i en barnehage som er medlem i PBL.

Og det blir virkelig en ekstra innholdsrik lederkonferanse i år:

 • To dager med konferanse i Stormen konserthus
 • Inspirasjon, motivasjon og faglig påfyll for deg som er leder i en PBL-barnehage
 • Tre dager med samhold, stemning, liv og latter
 • Festmiddag med markering av PBLs 25-årsjubileum mandag
 • Presentasjon av Anne Lindboe, ny administrerende direktør i PBL fra 27. august
 • Mulighet for utflukter til Saltstraumen og Keiservarden søndag
 • Tradisjonsrikt velkomstarrangement i lavvo i Breivika søndag kveld
 • Avduking av flunkende nytt kunstverk på PBL-huset
 • Deltakelse fra Jan Tore Sanner og andre sentrale politikere
 • Kåring av prisen Årets barnehage 2018


Fakta om Kjetil Børhaug:

 • Professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
 • Har blant annet forsket på barnehagepolitikk og på organisasjon og ledelse i barnehage og skole.
 • Leder ekspertgruppen nedsatt av regjeringen som skal se på barnehagelærerollen.