Snart går fristen ut for å søke om midler fra OU-fondet

Snart går fristen ut for å søke om midler fra OU-fondet

Planlegger barnehagen et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene. Siste frist for å søke om midler i høst er 15. september.

Publisert:

OU-fondet (Opplysnings- og utdanningsfondet) støtter opplæring og videreutvikling i barnehagen.

Fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene.

To ganger i året

To ganger i året møtes fondsstyret, med representanter fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL, for å fordele midler, basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene.

Gjennom fondet kan barnehager søke om støtte til barnehagefaglig utvikling, i forbindelse med tiltak som omfatter alle ansatte i barnehagen.

Hvis barnehagen skal søke om midler fra OU-fondet, vennligst bruk dette skjemaet.

Oppfordrer til å søke sammen

De siste årene har PBL erfart at barnehager oftere går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

Eksempler på slike søknader kan være prosjekter flere barnehager går sammen om å hente inn ekstern kompetanse. Det kan også være en enkel kursdag, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag, hvor flere barnehager går sammen om å hente inn en kursholder.

Denne typen samarbeid er noe PBL gjerne ser enda mer av.

– Når barnehager tar slike felles løft, får vi brukt OU-fondets midler enda mer effektivt, og midlene når dermed ut til flere. Slike felles tiltak kan også gi tilleggseffrekter i form av utveksling av erfaring på tvers av barnehager og generelt enda bedre samarbeid i sektoren. Det er svært positivt, sier seniorrådgiver Christin Ingebrigtsen i PBL.

Fordeles to ganger i året

To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL og fordeler midlene.

Fristen for å søke om midler denne høsten er 15. september. Neste mulighet for å søke er 1. februar.

Dersom barnehagen ønsker å søke om midler – enten alene eller i samarbeid med andre barnehager – kan daglig leder fylle ut og sende dette skjemaet.

For spørsmål om ordningen, ta kontakt med PBL.