Søk om OU-midler

Søk om OU-midler

Planlegger barnehagen din et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene.