Husk siste frist for å søke OU-fondet

Arkivfoto fra en tidligere kurssamling i PBL-huset i Bodø.

Søk OU-midler. Nå kan barnehager søke om midler til kompetansehevingstiltak for alle ansatte. PBL oppfordrer flere barnehager til å gå sammen om å søke på felles prosjekter.

Husk siste frist for å søke OU-fondet

Planlegger barnehagen din et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene. Siste frist for å søke er 1. februar.

Publisert:

OU-fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene. To ganger i året møtes fondsstyret som består av Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL for å fordele midlene basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene. Tiltakene som det kan gis støtte til må være barnehagefaglige opplæring og en videreutvikling som omfatter alle ansatte i barnehagen.

– Det betyr at man ikke kan søke om midler til en kompetanseheving som omfatter kun noen få ansatte i barnehagen, forklarer rådgiver i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Christin Ingebrigtsen.

Oppfordrer til å søke sammen

De siste årene har hun erfart at flere og flere barnehager går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

– Det heier vi veldig på. Heller det enn at én barnehage søker støtte til et stort prosjekt som går over flere år, sier Ingebrigtsen.

Eksempler på slike søknader kan være prosjekter flere barnehager går sammen om og henter inn ekstern kompetanse som de kan få dekket gjennom OU-midler. Det kan også være en enkel kursdag, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag, hvor flere barnehager går sammen om å hente inn en kursholder.

Fordeles to ganger i året

To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL og fordeler midlene. Det er viktig å merke seg at frist for å søke om støtte til OU-fondet for denne våren er 1. februar. Neste mulighet for å søke er 15. september.

Søk om OU-midler her