Her fordeler de 1,7 millioner til barnehagene

Fordeler potten. Her er hele komiteen for OU-fondet samlet i Utdanningsforbundets lokaler i Oslo 18. oktober hvor midlene for 2018 skulle fordeles. F.v. Anne-Dorthe Aasen, Utdanningsforbundet, Christin Ingebrigtsen, PBL, Monica Deildok, Delta. Rigmor Larsen, PBL, Dagny Sten, Fagforbundet, Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet og fondsstyrets leder Berit Edvardsen, PBL.

Fordeler potten. Her er hele komiteen for OU-fondet samlet i Utdanningsforbundets lokaler i Oslo 18. oktober hvor midlene for 2018 skulle fordeles. F.v. Anne-Dorthe Aasen, Utdanningsforbundet, Christin Ingebrigtsen, PBL, Monica Deildok, Delta. Rigmor Larsen, PBL, Dagny Sten, Fagforbundet, Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet og fondsstyrets leder Berit Edvardsen, PBL.

Her fordeler de 1,7 millioner til barnehagene

Her sitter representantene fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL og tildeler kompetansemidler fra OU-fondet.

Publisert:

Totalt kom det inn hele 59 søknader fra barnehager over hele landet som ønsker å få sin del av potten til kurs og kompetanseheving blant sine ansatte. Totalt hadde OU-fondet 1,7 millioner kroner til fordeling – for å styrke kompetansen ute i barnehagene. 46 av søknadene er innvilget og mange barnehager kan vente seg en gledelig nyhet i posten. 

– Vi har fått søknader fra alle typer barnehager og de aller fleste ønsker å heve kompetansen blant de ansatte innenfor temaet innhold i barnehagen, hvor vi også ser at den nye rammeplanen er ett av områdene, sier fondsstyrets leder Berit Edvardsen.

Flere søker sammen

OU-fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene. To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL for å fordele midlene basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene. Tiltakene som får støtte må omfatte alle som er ansatt i barnehagen.

De siste årene har PBL erfart at flere og flere barnehager går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

– Det heier vi veldig på. Heller det enn at én barnehage søker støtte til et stort prosjekt som går over flere år, sier Berit Edvardsen i PBL.

Mange nye søkere

Ekstra gledelig i år er at av de 59 søknadene er det 23 barnehager som aldri har søkt støtte fra OU-fondet tidligere, og det setter komiteen for tildelingen ekstra pris på.

– Det betyr at flere barnehager er blitt oppmerksomme på muligheten til å søke om kompetansemidlene. Det er vi veldige glade for å se, sier Berit Edvardsen.

– Hva er årsaken til at vi i år ser at det er flere nye søker?

– I PBL har vi jobbet en del med å formidle muligheten for å søke om midler gjennom OU-fondet. Mange har nok også fått det meg seg i forbindelse med barnehagebesøkene vi har gjennomført de to siste årene, sier Rigmor Larsen. 

Neste frist for å søke om OU-midler er 1. februar.

Les mer og søk om midlene.