Har fordelt 1,3 millioner til kompetanseheving

Fordeler potten. Komiteen for OU-fondet her representert av f.v. Anne-Dorthe Aasen, Utdanningsforbundet, Christin Ingebrigtsen, PBL, Monica Deildok, Delta. Rigmor Larsen, PBL, Dagny Sten, Fagforbundet, Ellinor Gilberg, Utdanningsforbundet og fondsstyrets leder Berit Edvardsen, PBL har fordelt 1,3 millioner kroner til kompetansehevingstiltak i medlemsbarnehagene.

Har fordelt 1,3 millioner til kompetanseheving

Rekordmange medlemsbarnehager har søkt om støtte fra OU-fondet og nå har fondsstyret tildelt vårens midler.

Publisert:

Fondsstyret som består av representanter fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og PBL hadde nylig møte i Bodø hvor det ble behandlet rekordmange søkere.

Totalt kom det inn hele 90 søknader fra barnehager over hele landet som ønsker å få sin del av potten til kurs og kompetanseheving blant sine ansatte. OU-fondet hadde denne våren 1,3 millioner kroner til fordeling – for å styrke den faglige kompetansen ute i barnehagene. 75 barnehager kan nå vente seg en god nyhet i posten. 

– Spesielt gledelig er det å se at en tredjedel av disse søkerne ikke har søkt om midler tidligere.  Det betyr at stadig flere medlemsbarnehager blir oppmerksomme på muligheten til å søke om kompetansemidlene. Noe vi også har gjort en betydelig innsats for å synliggjøre. Vi er glade for å se at det gir effekt i form av mange nye søkere, sier fondsstyrets leder Berit Edvardsen.

Flere søker sammen

OU-fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene. To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL for å fordele midlene basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene. Tiltakene som får støtte omfatter alle som er ansatt i barnehagen.

De siste årene har PBL erfart at flere og flere barnehager går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

– Det heier vi veldig på. Heller det enn at én barnehage søker støtte til et stort prosjekt som går over flere år, sier Berit Edvardsen i PBL.

Planlegges felles kurs

I forbindelse med møtet i Bodø startet også fondsstyret planlegging av et felles kurs for daglige ledere og tillitsvalgte. Tema vil i hovedsak være forståelsen av Hovedavtalen.

Kursene vil settes opp høsten 2019/våren 2020.

–Det er viktig å ha en felles gjennomgang og dermed ha en forståelse av målsettingen med denne avtalen. Et godt samarbeid til barnehagens beste er alltid et godt utgangspunkt. Det har tidligere vært satt opp kurs med samme innhold og vi har fått forespørsel fra flere om å gjennomføre nye kurs. Derfor har vi bestemt oss for å kjøre en ny kursrunde til høsten, sier Berit Edvardsen.