1. februar går fristen ut for å søke om midler fra OU-fondet

Seniorrådgiver Christin Ingebrigtsen i PBL er en av totalt seks som sitter i fondsstyret for OU-fondet.

1. februar går fristen ut for å søke om midler fra OU-fondet

Planlegger barnehagen et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan dere søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene. Siste frist for å søke om midler for vårhalvåret er 1. februar.

Publisert:

OU-fondet (Opplysnings- og utdanningsfondet) støtter opplæring og videreutvikling i barnehagen.

Fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene.

Fristen for å søke om midler denne vinteren er 1. februar. Neste mulighet for å søke er 15. september 2023.

To ganger i året

To ganger i året møtes fondsstyret, med representanter fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL, for å fordele midler, basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene.

Gjennom fondet kan barnehager søke om støtte til barnehagefaglig utvikling, i forbindelse med tiltak som omfatter alle ansatte i barnehagen.

Hvis barnehagen skal søke om midler fra OU-fondet, vennligst følg instruksene på denne siden.

Oppfordrer til å søke sammen

De siste årene har PBL erfart at barnehager oftere går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

Eksempler på slike søknader kan være prosjekter flere barnehager går sammen om å hente inn ekstern kompetanse. Det kan også være en enkel kursdag, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag, hvor flere barnehager går sammen om å hente inn en kursholder.

Denne typen samarbeid er noe PBL gjerne ser enda mer av. Det gjør bruken av fondets midler mer effektiv, og det bidrar også til et enda bedre samarbeid på tvers av medlemsbarnehagene.

Noe faller utenom ordningen

Seniorrådgiver Christin Ingebrigtsen i PBL oppfordrer barnehager til å ta kontakt før de søker om midler fra OU-fondet. Dette vil bidra til å rydde uklarheter av veien på et så tidlig stadium som mulig.

– For eksempel er det ikke alle typer kurs- eller utdanningsopplegg som er omfattet av denne ordningen. Dette kan være nyttig å avklare før man setter i gang en søknadsprosess, sier Ingebrigtsen.

Hun nevner ordinær utdanning av ansatte, lederutviklingsprogrammer, førstehjelpskurs, livsmestrings- eller motivasjonskurs, arbeidsmiljørelatert arbeid, bedriftsutvikling og studieturer som formål som faller utenom OU-fondets virksomhet.

– Noen ganger kan det være tvil om det opplegget man har planlagt, gir grunnlag for å søke midler fra OU-fondet eller ikke. Ta derfor gjerne kontakt dersom du er i tvil, sier Christin Ingebrigtsen.