1. februar er siste frist for å søke om midler fra OU-fondet

Christin Ingebrigtsen sitter i fondsstyret for OU-fondet og oppfordrer medlemsbarnehager som jobber med kompetanseheving blant de ansatte til å søke om midler i OU-fondet.

1. februar er siste frist for å søke om midler fra OU-fondet

Planlegger barnehagen din et kurs eller annen kompetanseheving for de ansatte? Da kan du søke om støtte for å få dekket deler av utgiftene fra OU-fondet. Siste frist for å søke i denne omgang er 1. februar.

Publisert:

OU-fondet er bygget opp av innskudd fra medlemsbarnehagene i PBL og de ansatte i barnehagene.

To ganger i året møtes fondsstyret som består av Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL for å fordele midlene basert på søknader innsendt av medlemsbarnehagene. Tiltakene som det kan gis støtte til må være barnehagefaglig opplæring og en videreutvikling som omfatter alle ansatte i barnehagen.

– Det betyr at man ikke kan søke om midler til en kompetanseheving som omfatter kun noen få ansatte i barnehagen, forklarer rådgiver i arbeidsgiveravdelingen i PBL, Christin Ingebrigtsen.

Viktig kilde til midler – særlig i vanskelige tider

Mange private barnehager opplever at det nå er svært utfordrende økonomiske tider. Veldig mange opplever at økningen i tilskudd på langt nær har vært like høy som økningen i kostnader.

Fondsstyret håper flest mulig barnehager også i en tøff hverdag vil prioritere kompetanseheving og peker i den forbindelse på OU-fondet kan være avgjørende for om barnehagen får gjennomført ønsket kompetanseheving.

Oppfordrer til å søke sammen

De siste årene har Christin Ingebrigtsen erfart at flere og flere barnehager går sammen om å sende søknad på felles prosjekter innenfor kurs og kompetanse.

– Slike fellesprosjekter kan mange ganger gi mer effektiv bruk av kompetansehevingsmidlene. Det betyr at de kommer flere ansatte og flere barnehager til gode. Så det heier vi på, sier Ingebrigtsen.

Eksempler på slike søknader kan være prosjekter flere barnehager går sammen om og henter inn ekstern kompetanse som de kan få dekket gjennom OU-midler.

Det kan også være en enkel kursdag, for eksempel i forbindelse med planleggingsdag, hvor flere barnehager går sammen om å hente inn en kursholder.

Fordeles to ganger i året

To ganger i året møtes Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL og fordeler midlene. Det er viktig å merke seg at frist for å søke om støtte til OU-fondet for denne våren er 1. februar. Neste mulighet for å søke er 15. september.

Søk om OU-midler her