Velkommen til webinar om pensjon i PBL-området

Onsdag 1. april klokken 14.00 vil pensjons- og forsikringsrådgiver Knut Ivar Forsmo i PBL forsøke å gi et svar på spørsmålene som oftest dukker opp om pensjon.

Velkommen til webinar om pensjon i PBL-området

Hva er Barnehagepensjon? Hvilke oppgaver har jeg som arbeidsgiver? Hvilke seniorordninger har PBL-barnehagene? Hvem er omfattet av de ulike ordningene? Og hva betyr børsfallet under koronakrisen for min pensjon?

Publisert:

Ved nyttår ble PBLs gamle ytelsespensjonsordning lukket.

For en stor del av de ansatte i barnehagene i PBLs tariffområde betyr det at de nå tjener opp tjenestepensjonsrettigheter i en helt annen ordning nå enn i fjor.

For daglig ledere i barnehagene innebærer overgangen nye rutiner og nye oppgaver.

«Hva betyr dette for meg?»

Men spørsmålene er mange:

  • Hva er egentlig en ytelsespensjon? Hva er en innskuddspensjon? Og hva er en hybridpensjon?
  • Hvem har fortsatt ytelsespensjon, og hvem er gått over på ny pensjonssparing?
  • Hva koster de ulike ordningene for arbeidsgiver og ansatte?
  • Hva skjer om jeg blir ufør eller dør?
  • Hva slags muligheter har seniorer som har lyst til å gå av eller jobbe redusert stilling?

Onsdag 1. april klokken 14.00 vil pensjons- og forsikringsrådgiver Knut Ivar Forsmo i PBL forsøke å gi et svar på spørsmålene som oftest dukker opp om pensjon. Det gjør han gjennom et gratis webinar kalt «Pensjon i PBL» og som er rettet mot daglig ledere og ansatte i barnehagene.

Stor interesse

Forsmo tror interessen for disse spørsmålene er betydelig.

–  I forbindelse med overgangen til ny pensjon har vi fått mange henvendelser fra barnehager som ønsker at vi reiser ut for å informere om ordningene. Det har vi dessverre ikke hatt kapasitet til. Derfor benytter vi i stedet sjansen nå, da det er mindre aktivitet i barnehagene enn vanlig, til å nå ut til folk via nett, sier Knut Ivar Forsmo.

Pensjon og børsfall

Et spørsmål som mange stiller seg i disse tider, er hva børsfallet i kjølvannet av koronautbruddet har å si for pensjonen vi sparer til.

– For dem som er omfattet av den gamle ytelsespensjonsordningen, har det ingenting å si, for der er avkastningen garantert. I hybridpensjonen blir deler av sparebeløpet investert i aksjer. Så på kort sikt vil et kraftig børsfall ha negativ effekt. Men pensjonssparing er en langsiktig sparing, og historisk har denne typen aksjesparing gitt god avkastning selv om man også før har hatt store børsfall, sier Knut Ivar Forsmo.

  • Meld deg på webinaret her.
  • Du kan registrere deg allerede nå og få påminnelse en time før webinaret starter.
  • Webinaret er åpent og beregnet på daglig ledere og ansatte i barnehager med PBLs pensjonsordninger.
  • Om du ønsker å følge webinaret fra mobil eller nettbrett, må du laste ned appen GotoWebinar fra App store eller Google Play.
  • Har du spørsmål som ikke blir besvart i webinaret, kan du som daglig leder/eier i en medlemsbarnehage ta kontakt med PBLs pensjons- og forsikringsrådgivere på e-post-adressen  eller ringe 755 53700. Ansatte oppfordres til å kontakte sin daglige leder, sin fagforening eller forsikringsleverandør Storebrand.