PBL møter medlemsbarnehagene: Denne gangen er finansiering av norm viktigst

PBL møter medlemsbarnehagene: Denne gangen er finansiering av norm viktigst

– Engasjementet der ute er veldig stort, sier viseadministrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup. Han er en del av PBL-teamet som møter mange hundre barnehager i forbindelse med medlemsmøtene i mars.

Publisert:

Totalt er det 12 byer som får PBL på besøk i løpet av mars. Og de som ikke har anledning til å reise på medlemsmøte, kan delta 1. april på et nettmøte som avslutter vårens runde i medlemsmassen.

Så langt har 800 deltakere meldt seg på til møtene.

Krevende norm

PBL reiser hvert år landet rundt for å komme i direkte dialog med flest mulig medlemmer. Målet er å informere medlemmene om hva som skjer i sektoren og samtidig få innspill om hva som opptar medlemmer i de ulike kommunene.

Under medlemsmøtene denne våren er utfordringer knyttet til finansiering av bemanningsnorm viet betydelig oppmerksomhet.

For veldig mange av medlemsbarnehagene er det krevende å innføre bemanningsnorm uten å få dette finansiert. Derfor har vi denne våren plassert medlemsmøtene slik at flest mulig medlemmer i kommuner som enten har lave tilskudd eller har dårlig bemanning i kommunale barnehager, skal ha muligheten til å delta, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Mangler finansiering

103 kommuner med private barnehager betaler tilskudd hvor kommunens egne barnehager i et veid snitt av 2016 og 2017 ikke oppfylte bemanningsnormen. Ettersom tilskuddene baseres på to år gamle regnskap, vil de private barnehagene i disse kommunene per definisjon få tilskudd som ikke bygger på norm.

Totalt er det over 60.000 barn i private barnehager i kommunene som ikke har tilskudd som baserer seg på norm. 

Stort engasjement 

På medlemsmøtene informerer PBL om hvordan organisasjonen jobber for å styrke finansieringen av bemanningsnormen. I tillegg får medlemsbarnehagene konkrete tips om hvilke grep de selv kan ta for å skape politisk oppmerksomhet rundt problemstillingene lokalt.

– Engasjementet der ute er veldig stort. Men så varierer det fra kommune til kommune hvor store utfordringer innføringen av norm gir. Vi kan ha barnehager som på grunn av dårlig bemanning i kommunenes tilskuddsgrunnlag, vil få store problemer med å innfri normen. I samme møte kan det sitte en barnehagestyrer fra nabokommunen som på grunn av gode tilskudd allerede har innført normen for lenge siden. Da er det naturlig at noen er mer opptatt av disse spørsmålene enn andre, sier Schjelderup.

Møtene inneholder også informasjon om hvordan PBL ønsker å forenkle både reguleringen og finansieringen av sektoren, samt nyttige innspill om alt fra HMS til pensjon og forsikring.

 Ønsker å være oppdatert

Blant deltakerne på medlemsmøtet i Bodø mandag var daglig leder Ann Hilde Hansen og verneombud Nina Lande fra Norlandia Vollen naturbarnehage i Bodø.

De gir uttrykk for at det er veldig nyttig å delta på medlemsmøte.

– Som daglig leder ønsker jeg å være oppdatert på det som skjer i sektoren slik at jeg kan gjøre en best mulig jobb for en best mulig barnehage, sier Ann Hilde Hansen.

 På medlemsmøte. Daglig leder Ann Hilde Hansen og verneombud Nina Lande fra Norlandia Vollen naturbarnehage i Bodø. På medlemsmøte.Daglig leder Ann Hilde Hansen og verneombud Nina Lande fra Norlandia Vollen naturbarnehage i Bodø.

daglig leder Ann Hilde Hansen og verneombud Nina Lande fra Norlandia Vollen naturbarnehage i Bodø.

For egen del har hun et konsern i ryggen når det gjelder mange av utfordringene som sektoren står overfor.

Likevel føler hun seg alltid litt klokere på vei ut av et medlemsmøte enn på vei inn. Derfor har hun ikke noen problemer med å anbefale ledere både i konsernbarnehager og enkeltstående barnehager, å delta på disse møtene.

– Ikke minst er det nyttig å pleie tett kontakt med PBL og å ha en møteplass hvor vi treffer andre barnehager fra nærområdet, sier Ann Hilde Hansen.

Følgende steder er det (per 19. mars) fortsatt mulig å melde seg på til medlemsmøte:

21. mars: Fredrikstad

26. mars: Tromsø

27. mars: Trondheim

1. april: Nettmøtte

I tillegg har PBL gjennomført medlemsmøter i følgende byer denne våren: Bodø, Drammen, Kristiansand, Bergen, Molde, Oslo, Ålesund, Haugesund og Stavanger.