Lanserer nettverk eksklusivt for barnehageeiere

Lanserer nettverk eksklusivt for barnehageeiere

– Eiernettverkene er utelukkende for deg som eier en eller flere barnehager. Det er ingen krav til at du jobber i barnehagen din selv, eiernettverkene fokuserer på eierskapet og utfordringene som ligger til dette, sier nettverksleder Anne Vikjord.

Publisert:

Siden høsten 2016 har PBL drevet med nettverk. Disse nettverkene er for ledere i PBL-barnehager. Høstens nysatsning er til for deg som er eier av en eller flere barnehager. PBL Eiernettverk skal være for eierne på deres premisser.

– PBL lager nå et møtepunkt for eiere av private barnehager. Her kan eierne møtes og diskutere felles problemstillinger og utfordringer rundt eierskap og drift av barnehage, på tvers av fylker og kommunegrenser, sier Vikjord.

Mer informasjon og påmelding

Opptak til PBL Eiernettverk

Opptak i nettverk baseres på den enkelte deltakers ambisjonsnivå og ønske om innhold. Nettverkene skreddersys etter deltakernes ønsker. Utgangspunktet for nettverkene er tre samlinger per kalenderår med base i Oslo, men opplegget skal være fleksibelt.

– Her er mulighetene mange. Dersom deltakere ønsker regionale nettverk eller andre former for møtepunkt enn den klassiske møteromstrukturen, legges det opp til det. Har eierne ønsker om hyppigere møter eller å treffes på andre lokasjoner, så fikser vi det også. Vi inviterer til gratis første samling i september og her gis nærmere informasjon, sier Vikjord.

Gratis første samling

Den første samlingen finner sted allerede 21. september 2020, og er gratis for alle som ønsker å delta. Denne samlingen vil være digitalt på Teams, slik at det er lett for flere å bli med.

– Vi ønsker at eierne skal få en mulighet til å finne ut hva dette er før de bestemmer seg. Nettverket skal gi verdi for hver enkelt som deltar, og må være nyttig i arbeidet strategi for barnehagene. Derfor har vi valgt å invitere alle barnehageeiere som er nysgjerrig på PBL Eiernettverk til en gratis første samling, som vi også har gjort digital, forteller Vikjord.

Samlinger på deltakernes premisser

Eiernettverkene og innhold på samlinger påvirkes i stor grad av eierne som deltar. Det er viktig at samlingene er relevante og derfor må dagsorden settes ut fra deltakernes ønsker og behov.

Aktuelle tema kan være analyse av politisk risiko som grunnlag for justeringer i organisering og eierskap, aktivt vs. passivt eierskap, deleierskap som motivasjon for nøkkelpersonell, kjøp og salg av barnehager og konsekvenser av både økonomisk og alminnelig tilsyn. 

– I et nettverk tar deltakerne opp saker som opptar dem, og man sparrer med og lærer av hverandre. Dette i kombinasjon med innspill fra ressurspersoner i PBL. Det er her verdiskapningen skjer. For eiernettverk vil utvikling av sektoren og hvordan fremtidens barnehagesektor se ut være overordnet tema, sier Vikjord.

Faglig innlegg fra PBL

En nettverkssyklus varer ett år med tre samlinger. Målet er at alle eierne som deltar skal få jobbe strategisk med sin virksomhet i det virkelighetsbildet vi opererer innenfor. Her vil deltakerne på et tidspunkt presentere hva de har tenkt, men også PBL vil bidra mye på samlingene.

– PBL vil bidra med faglige innledninger fra ressurspersoner i organisasjonen. Dette skal kaste lys over de tema, problemstillinger og muligheter som ligger i sektoren. Premisset i bunnen er at vi alle ønsker å jobbe for og med en barnehagesektor av høy kvalitet til det beste for barna. Vi ser frem til å treffe barnehageeiere på en ny arena hvor vi sammen kan bidra i dette viktige arbeidet, avslutter Vikjord.  

Mer informasjon og påmelding