Flere menn i PBL Ledernettverk

Flere menn i PBL Ledernettverk

Geir L. Røkkum fra Villenga barnehage ønsker flere menn velkommen i ledernettverket. – Det er mange menn som er ledere i barnehager, og vi trenger også et nettverk og fagforum for ledelse, sier han.

Publisert:

Røkkum mener menn ofte angriper problemstillinger på en litt annen måte enn kvinner.

– Menn har kanskje en mer direkte lederstil. Jeg mener ikke det alltid er optimalt, men vi er alle forskjellige som ledere. Jeg tror vi kan lære enda mer av hverandre ved å ha større variasjon av ledere i nettverkene. Det er en av grunnene til at jeg oppfordrer flere menn til å melde seg inn i ledernettverket, sier Røkkum.

Faglig, nyttig og sosialt

Røkkum beskriver ledernettverket som en kombinasjon av innledninger om aktuelle tema om sektoren og ledelse, arbeid med reelle caser og problemstillinger.

– Det er nyttig og faglig, men også utrolig sosialt og hyggelig å delta i nettverket, forteller Røkkum.

Oppstart høsten 2018

Fire ledernettverk er til nå opprettet i PBL. Til høsten åpnes det igjen for påmelding, og denne gangen satses det på like mange påmeldinger fra menn som fra kvinner.
Ifølge Røkkum er det ingen grunn til å sitte på gjerdet.

– Kaste deg i det. Hvis du ønsker en inspirasjonskilde, så er dette stedet for deg. Mye av jobben som barnehageleder består i å være der for andre. Nettverkene er til for deg og for at du skal være den best mulige utgaven av deg selv som leder, sier Røkkum.

Det finnes mange måter å oppdatere seg på som leder, men Røkkum har troen på nettverk som metode.

– Du har alltid med deg noe konkret hjem fra nettverkssamling, og det er helt uavhengig av om det er du eller andre som har lagt frem problemstillinger. Det er spennende å dele erfaringer med andre som kan kjenne seg igjen i din situasjon, sier han.

Også ferske ledere er velkomne

Det mangler også en del helt ferske ledere i nettverkene ifølge Røkkum.

– Som sagt så er det bra med variasjon i typen ledere og hvilke situasjoner de står i. De som er ny må ikke være redd for å komme uten erfaring, det er nemlig bare positivt. De «ferskeste» lederne er ofte de som evner å sette oss mer erfarne ledere på prøve. Det liker vi, forteller Røkkum.

Finn ut mer!

Vil du vite mer om PBL Ledernettverk, eller ønsker å vite mer? 

Mer om PBL Ledernettverk