Ti lesetips til barnehageansatte

Ti lesetips til barnehageansatte

Betydelig færre barn til stede i barnehagene gjør at mange barnehageansatte vil kunne bruke tid de har til overs til faglig fordypning. PBL har bedt Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager samle ti lesetips innenfor ulike temaer.

Publisert:

Torsdag 12. mars bestemte regjeringen at alle landets skoler og barnehager som hovedregel skulle stenges, som ett av flere tiltak for å bremse spredningen av koronaviruset. Samtidig gir barnehager nå et viktig tilbud til barn av foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov.

PBL bruker alle tilgjengelige ressurser på å gi råd til medlemsbarnehagene og hvordan de skal håndtere situasjonen.

Se informasjon og rådgiving fra PBL her.

Se opptak av digitalt medlemsmøte som ble avholdt 18. mars.

I en situasjon med vesentlig færre barn i barnehagene og der barnehagene ikke permitterer ansatte, er det mange barnehageansatte som nå kan bruke tid på faglig fordypning.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har laget en liste med fagartikler som ledere og ansatte kan bruke tid på mens barnehagene er helt eller delvis stengte på grunn av koronoaviruset.

– Vi har samlet artikler med variasjon i tema og vanskelighetsgrad som kan danne et godt grunnlag for refleksjon og kunnskapsutvikling hos barnehageansatte. De ansattes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehagen, og det er vel anvendt tid å bruke tiden som nå blir tilgjengelig til å lese seg opp på disse eller andre fagartikler, sier direktør i Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager AS, May Liss Tobiassen.

PBL vil i denne perioden publisere flere artikler og webinarer som barnehagene og de ansatte kan benytte i arbeidet med faglig oppdatering. 

Her er anbefalingene fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager, sortert etter tema (klikk på lenkene):

1. Foreldresamarbeid:  Solberg, J. (2019). Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18(1). 

2. Etikk og motsetninger: Sando, S. E. (2018). Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 17 

3. Fysisk aktivitet og de minste barna: Kaarby, K. M. E., & Tandberg, C. (2019). Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen? Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 18 

4. Lek i barnehagen: Brendeland, T. (2019). Frilek eller ikke frilek – det er ikke spørsmålet. Første steg, 2019(2), s. 66-67. 

5. Samlingsstund i barnehagen: Jakobsen,S. (Artikkel av Jakobsen,S. på bakgrunn av intervju og forskning gjort av Eide, Os og Samuelson,)Samlingsstund: Hva og for hvem?, Utdanningsdirektoratet 2012, Vetduva  (2012). 

Grunnlaget for Vetuva-artikkelen er Eide,B. Os,E. Samuelson, I.P. Små barns medvirkning i samlingsstunder Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 13 

6. Barns medvirkning: Bae, B. (2009). Rom for medvirkning? Om kvaliteter i samspillet mellom førskolelærer og barn. Barn nr. 1 2009:9–28, Norsk senter for barneforskning.  

7. Samarbeid mellom voksne: Jakobsen,S. (Artikkel av Jakobsen,S. på bakgrunn av intervju og forskning gjort av Maja Plum,) (2017).  Barnehageansatte er ofte avhengig av hverandre. Utdanningsdirektoratet 2019, Vetduva 

8. Digital praksis: Engesnes, N., Danbolt, I. A., & Hagen, L. A. (2017). «Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre» - om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. Nordisk barnehageforskning. 

9.  Kvalitet i Barnehagen: Alvestad, M., Gjems, L., Myrvang, E., Berger Storli, J., Espedal Tungland, I.B., Lønning Velde, K. & Bjørnestad, E. (2019). Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN). Rapport nr. 85, Universitetet i Stavanger.  

10. Barnehagelærerrollen: Bjørhaug, K. Bøe, M.(2018). Sammendrag barnehagelærerrollen i dag og i fremtiden, Universitetet i Sør-Øst Norge.