Nytt nettkurs i praktisk styrearbeid gir viktig kunnskap om rolleforståelse

– Vårt mål er å gjøre styremedlemmene der ute best mulig rustet til å gjøre en god styrejobb, til beste for barna og barnehagen, sier advokat Anne Vikjord som står bak kurset.

Nytt nettkurs i praktisk styrearbeid gir viktig kunnskap om rolleforståelse

Hva er styrets oppgaver, og hva skal styret i barnehagen holde seg langt unna? Hvorfor kan det være lurt å holde selskapsvedtektene og barnehagevedetektene adskilt fra hverandre? Dette er noen av spørsmålene advokat Anne Vikjord kommer inn på i PBLs nye nettkurs om praktisk styrearbeid.

Publisert:

PBL får daglig flere henvendelser fra barnehager som ber om råd i saker knyttet til styrearbeid eller problemstillinger om rollefordelingen mellom daglig leder og styret.

Henvendelsene kommer fra alle typer medlemsbarnehager. Men ikke minst er det mange som tar kontakt når det er endringer i styrene, og da gjerne når det kommer inn ferske styremedlemmer som også er foreldre til barn i barnehagene.

Best mulig rustet

Nå har arbeidsgiveravdelingen i PBL laget et nettkurs der deltakerne blir dratt gjennom alt fra formelle krav som blant annet stilles gjennom barnehageloven, til konkrete problemstillinger knyttet til styremedlemmers og daglig lederes rolleforståelse.

Kurset ligger på den digitale plattformen PBL Campus og har en spilletid på cirka 46 minutter. De som kjøper tilgang til kurset, kan se det så mange ganger de vil i seks måneder.

– For oss i PBL er det ønskelig at flest mulig tar dette nettkurset slik at styrene i barnehagene fungerer godt og styremedlemmene kontinuerlig er oppdatert på hvilke oppgaver de har. Et styremedlem i en barnehage har et stort ansvar, og vårt mål er å gjøre styremedlemmene der ute best mulig rustet til å gjøre en god styrejobb, til beste for barna og barnehagen, sier advokat Anne Vikjord som står bak kurset.

Kjøp tilgang til kurset her

Formelle krav og praktisk rolleforståelse

I kurset tar Vikjord først for seg formelle krav som blant annet stilles gjennom aksjeloven, stiftelsesloven, samvirkeloven og barnehageloven. Deretter foretar hun en gjennomgang av daglig leders og styrets ansvarsområder, samt en typisk dagsorden på et styremøte. Tredje og siste delen av kurset handler om praktisk rolleforståelse.

Det er her nøkkelen til godt styrearbeid ligger.

– Teorien om hvordan ting skal gjøres er ikke så vanskelig. Det er menneskene som er involvert som kan skape utfordringer, sier Anne Vikjord.

Eksempler fra virkeligheten

I denne delen legger hun frem anonymiserte, men reelle eksempler på henvendelser PBL har fått. Felles for sakene er at styret, enkeltmedlemmer av styret eller daglig leder ikke har tilstrekkelige kunnskaper om hvilke avgjørelser som fattes på hvilket nivå i barnehagenes organisasjon.

Eksemplene handler om alt fra et styre som prøvde å detaljstyre innkjøp av tusjer og pålegg, til en daglig leder som startet oppussing for mange hundre tusen kroner uten å involvere styret.

Anne Vikjord håper kurset vil bidra til å gi styremedlemmer i medlemsbarnehagene trygghet til å bli aktive i sine roller og på den måten bidra til enda bedre barnehager landet rundt.

Og så oppfordrer hun deg som kursdeltaker til å ta kontakt med PBL dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål, eller dersom du støter på dilemmaer knyttet til rollene som styreleder, styremedlem eller daglig leder i en barnehage.

Om kurset:

  • Tittel: Praktisk styrearbeid
  • Spilletid: ca. 46 minutter
  • Nettkurset er tilgjengelig i seks måneder fra du kjøper tilgang. 
  • Du kan se nettkurset så mange ganger du ønsker i denne perioden.
  • Tilgangen til nettkurset er personlig. Du kan ikke dele kurset med noen andre. 
  • Etter fullført kurs mottar du et personlig kursbevis.
  • Pris: kr 1 190,-. Medlemmer i PBL får 25 prosent rabatt. 

 

Kjøp tilgang til kurset her