Bli med på kurs om Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte

Bli med på kurs om Hovedavtalen for ledere og tillitsvalgte

Det er viktig at både daglig leder og tillitsvalgte har kunnskap om Hovedavtalen og at de har felles forståelse av innholdet. I samarbeid med fagforeningene inviterer PBL nå til kurs for å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Publisert:

Hovedavtalen er fundamentet som samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal bygge på.

Partene er ikke alltid enige om alt, og det kan komme situasjoner der krav står mot krav. Men Hovedavtalen legger et grunnlag for at partene skal komme igjennom det, både på overordnet plan og lokalt. Det er derfor viktig at alle parter har kunnskap om Hovedavtalen og felles forståelse av innholdet. 

I et samarbeid mellom PBL og fagforeningene i sektoren gis nå medlemmene i PBL og tillitsvalgte i barnehagene anledning til å bli bedre kjent med Hovedavtalen.

Kurset består av innledninger fra partene, refleksjon og drøftinger blant deltakerne.

I høst vil kurset bli arrangert på følgende steder:

22.11: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
23.11: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Værnes
28.11: Thon hotel Polar, Tromsø

Meld deg på kurs

Målet med kurset er å fremme samarbeidet i den enkelte barnehage, gi felles forståelse av Hovedavtalen og styrke rolleforståelsen blant tillitsvalgte og arbeidsgivere.

En forutsetning for å delta, er at både daglig leder og tillitsvalgt fra den enkelte barnehagen kommer. 

Det er gratis å delta på kurset. Men reiseutgiftene dekkes av den enkelte barnehagen.