PBL inviterer til digitalt seminar om fremtidens barnehage

PBL inviterer til digitalt seminar om fremtidens barnehage

10. mai inviterer PBL til politisk seminar og debatt. På agendaen står kvalitet, mangfold og finansiering.

Publisert:

Kunnskapsminister Guri Melby (V) og flere av de mest sentrale stortingspolitikerne på barnehagefeltet har takket ja til å delta på seminaret: 

  • Audun Lysbakken (SV)
  • Torstein Tvedt Solberg (Ap)
  • Hans Fredrik Grøvan (KrF)
  • Mathilde Tybring-Gjedde (H)
  • Marit Knutsdatter Strand (Sp)
  • Roy Steffensen (Frp)

­– Dette seminaret blir en av de viktigste arenaene for politikerne til å avklare sine standpunkter om barnehagepolitikk før stortingsvalget 13. september.  For våre over 2.100 medlemsbarnehager i hele Norge blir dette sannsynligvis den eneste debatten før valget som går grundig inn i forhold som er viktige for alle private barnehager, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

Seminaret blir i sin helhet sendt digitalt fra studio i Oslo fra klokken 10.00-12.00 og vil være åpent for alle som ønsker å se på via PBLs Facebook-side. Meld deg på og få oppdateringer og varsel når sendingen starter. Arrangementet ledes av debattleder Trude Teige.

Om du ikke ønsker å følge sendingen på Facebook, kan du se den her. Opptak av seminaret vil også bli lagt ut i ettertid. 

Samme dag klokken 14.00-16.00 arrangerer PBL seminar om Barnas verneombud og erfaringene med piloteringen av Stine Sofie Barnehagepakke som også sendes gratis via vår Facebook-side. 

PBL har valgt å dele seminaret inn i tre deler med følgende på programmet:

Del 1: Kvalitet i kommunale og private barnehager

I vinter tok Kunnskapsdepartementet initiativ sammen med sektoren om å definere hvilke ambisjoner vi skal ha for kvaliteten i barnehagene frem mot 2030. I første del av PBLs politiske seminar 10. mai innleder kunnskapsminister Guri Melby om de neste stegene for barnehagene.

Sammen med PBL-direktør Anne Lindboe, møter kunnskapsministeren også andre sentrale politikere til et kort innspillseminar om hva barna, foreldrene og samfunnet for øvrig bør kunne forvente av innholdet og kvaliteten i barnehagene i årene som kommer. Og ikke minst: Hvordan kan politikerne legge til rette for enda høyere og jevnere kvalitet i barnehagene?

Del 2: Private barnehager i velferden

Snart 20 år etter barnehageforliket som sikret full barnehagedekning, maksimalpris på foreldrebetaling og likebehandling av private og kommunale barnehager, leverte Velferdstjenesteutvalget før jul den første systematiske kartleggingen av private tjenestetilbydere i offentlig finansiert velferd – herunder også private barnehager.

Til vårt politiske seminar 10. mai kommer professor Kåre Hagen som ledet Velferdstjenesteutvalget for å dele sine betraktninger og analyser om private barnehager og private leverandører i velferden.

Samtidig blir politikerne utfordret til å kommentere hvilken rolle private barnehager har spilt og ikke minst hva de mener vil være private barnehagers rolle i fremtiden.

Del 3: Fremtidig finansiering av private barnehager

I forbindelse med statsbudsjettet for 2021, som ble vedtatt før jul, ble regjeringen og Frp enige om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som skal utrede finansieringen av private barnehager. I midten av februar var utvalget nedsatt.

Til PBLs politiske seminar 10. mai kommer leder av utvalget, Statsforvalter i Innlandet og tidligere justisminister for Arbeiderpartiet, Knut Storberget, for å gi politikerne og barnehagesektoren et innblikk i det arbeidet som utvalget har gjort og skal gjøre frem mot fremleggelse av utvalgets rapport 15. juni.  

I denne delen av seminaret blir det også innledning fra administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, samt kommentarer fra sentrale stortingspolitikere.

PS! Seminaret skulle etter planen være startskuddet for PBLs landsmøte på Gardermoen. I et ekstraordinært landsmøte 24. mars vedtok PBLs medlemmer å flytte landsmøtet til 1. og 2. november på grunn av den pågående pandemien.