Han vil lære deg det du må vite om GDPR

Bli trygg på personvernreglene. Advokat i PBL, Tor Eitran, har jobbet mye med innføringen av de nye personvernreglene (GDPR). Han registrerer at mange barnehager er usikre på håndteringen av regelverket og tilbyr derfor nå kurs om temaet.

Bli trygg på personvernreglene. Advokat i PBL, Tor Eitran, har jobbet mye med innføringen av de nye personvernreglene (GDPR). Han registrerer at mange barnehager er usikre på håndteringen av regelverket og tilbyr derfor nå kurs om temaet.

Han vil lære deg det du må vite om GDPR

De nye personvernreglene (GDPR) stiller krav til barnehagens oppbevaring og bruk av personopplysninger. Men hva betyr dette for deg og din barnehage?

Publisert:

De nye personvernreglene oppleves av mange som omfattende og vanskelige å forstå. Barnehagen skal blant annet ha gode rutiner for å slette opplysninger og for å sikre en trygg oppbevaring av opplysningene om barn i barnehagen.

Stor usikkerhet

Advokat Tor Eitran har jobbet mye med det nye regelverket og ser at mange barnehager er usikre på hvordan det skal håndteres. Han har derfor i samarbeid med PBL kurs og kompetanse utviklet et kurs om hvordan barnehagene skal forholde seg til de nye personvernreglene. 

Les mer om GDPR-kurset og meld deg på

– Når barnehagen behandler personopplysninger, enten det er personopplysninger om ansatte, foreldre eller barn, har kravene til behandlingen av slik informasjonen nå blitt strengere. Og vi ser at det hersker stor usikkerhet ute blant mange barnehager om hvordan det nye regelverket skal håndteres. Derfor setter vi opp kurs om temaet for å trygge barnehagelederne i deres rolle, sier advokat i PBL, Tor Eitran.

Mange spørsmål

Han har hatt hovedansvaret for inntredelsen av den nye personvernloven overfor medlemsbarnehagene, og har vurdert hvilke konsekvenser det nye regelsettet medfører for barnehagesektoren.

Eitran har også vært involvert i alle vurderinger rundt personvernsikkerheten i PBL og alle PBLs produkter og tjenester.

Gjennom ulike eksempler fra barnehagedagen vil Tor vise deg hvor raskt det er å gå i personvernfella og hvor enkelt det er å unngå å falle i den.  

Hva betyr endringene i praksis for din barnehage? Er det fortsatt greit å henge opp bilder av barna i barnehagen? Og hva om du i tillegg fyller ut informasjon om barnets navn og fødselsdato? Når må det innhentes samtykke og hvordan skal du forholde deg til informasjon om barn som har sluttet.

Dette er typiske spørsmål som barnehagene har lurer på og som PBL daglig mottar henvendelser rundt.

– På kurset håper vi å kunne gi mange av svarene barnehagene lurer på og forhåpentligvis synliggjøre at de nye reglene ikke er så vanskelig å forholde seg til, så lenge man vet hvordan, sier Tor Eitran.