Har du ansatte som vil ta videreutdanning? Da kan barnehagen få tilretteleggingsmidler

Har du ansatte som vil ta videreutdanning? Da kan barnehagen få tilretteleggingsmidler

1. februar la Utdanningsdirektoratet ut årets studiekatalog med videreutdanningstilbud til barnehagelærere. Dersom din barnehage har ansatte som ønsker å øke kompetansen ved siden av jobb, kan barnehagen motta midler til blant annet å dekke vikarkostnader i forbindelse med samlinger.

Publisert:

Gjennom videreutdanningstilbudene til Utdanningsdirektoratet har barnehagelærere sjansen til å styrke sin kompetanse samtidig som de er i jobb.

Ansatte med annen pedagogisk utdanning enn barnehagelærerutdanning, kan ta tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, for å utdanne seg til pedagogisk leder.

– Vi vet at kompetanse er viktig. Det gjelder i høyeste grad for det pedagogiske tilbudet i barnehagen, men også for den enkelte ansattes trivsel og opplevelse av å gjøre en god jobb. Derfor oppfordrer vi medlemsbarnehagene til å vurdere om dette er noe de ønsker å oppmuntre sine ansatte til å søke på, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Studiekatalogen ble lagt ut tirsdag 1. februar. Søknadsfristen er 1. mars. En forutsetning for å bli tatt opp til studiene er imidlertid at barnehageeier godkjenner søknaden.

100.000 kroner i tilretteleggingsmidler

Barnehageeiere som har ansatte som tar videreutdanning, vil motta tilretteleggingsmidler, som fra og med studieåret 2023/2024 er på 100.000 kroner per deltaker for et studium som gir 30 studiepoeng over to semestre.

Formålet med tilretteleggingsmidlene er at arbeidsgiver skal kunne legge til rette for ansatte som ønsker å ta videreutdanning.

Tilretteleggingsmidlene kan for eksempel brukes på:

  • permisjon med lønn til å delta på studiesamlinger og/eller til lesedager
  • vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling
  • betaling av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med studiesamlinger
  • innkjøp av studiemateriell
  • semesteravgift

Stort utvalg av studier

For at flest mulig skal kunne velge et studium og en studieform som passer dem, er det store valgmuligheter, både med tanke på fag, studiesteder og om utdanningen er helt eller delvis nettbasert.

Barnehagelærere kan velge videreutdanningstilbud i 10 ulike fag, ved 14 høgskoler og universiteter over det meste av landet.

Følgende fag står i årets studiekatalog:

Alle studiene tas på deltid mens man er i jobb. De er samlingsbaserte – de fleste en kombinasjon av samlinger og nettbasert opplegg, men det finnes også tilbud som er helt nettbaserte.