Ny kompetansestrategi med klare forventninger til eierne

Ny kompetansestrategi med klare forventninger til eierne

Tirsdag lanserte regjeringen revidert strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene. Et av målene er at alle ansatte i barnehagene skal få mulighet til å utvikle sin kompetanse.

Publisert:

Det var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) som la frem revidert utgave av strategien Kompetanse for framtidens barnehage, som først ble lansert i 2013.
Den reviderte strategien gjelder fra 2018 til 2022.

Les hele den reviderte kompetansestrategien fra regjeringen.

Møte kravene i rammeplanen

Kompetansestrategien skal gjøre barnehagene i enda bedre stand til å møte kravene i den nye rammeplanen for barnehagen, som trådte i kraft 1. august.
Strategien har som mål å bidra til at det blir flere barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen – og at det blir flere barnehagelærere med utdanning på masternivå.

– PBL er grunnleggende opptatt av å bidra til å bevare og å øke kvaliteten i barnehagesektoren generelt og i medlemsbarnehagene spesielt. Fra PBLs ståsted er kvalitetsheving – blant annet gjennom å ta ansvar for å oppfylle eiernes rolle i kompetansestrategien – det som danner grunnlaget for økt verdiskaping i våre medlemsbarnehager, sier administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Revidert kompetansestrategi ble presentert samtidig som PBL samlet 400 barnehageledere til en tre dager lang lederkonferanse i Bodø.
– Våre medlemmer må ta innover seg hva denne strategien betyr for deres arbeid med kompetanseheving, og forsøke å følge den opp i praksis. Så blir det vår jobb i PBL å bidra til at alle barnehager får de samme rammebetingelsene for å følge opp strategien. Det har de ikke i dag, utdyper Olsen.

Finansieringen blir nøkkelen

For PBL er det avgjørende at den enkelte barnehage må få innflytelse over – og tilgang til – kompetansemidlene i sektoren. Barnehagene må ha en grunnfinansiering som gjør dem i stand til å være med på det kompetanseløftet som strategien legger opp til.

Strategien beskriver rollene og ansvaret til alle aktørene som skal bidra til kompetanseheving i barnehagen. Dette gjelder blant annet nasjonale og lokale myndigheter, universiteter og høyskoler, fagskoler, barnehagens ledelse og barnehageeiere.

Barnehageeiernes ansvar

I kompetansestrategien forventes det at barnehageeieren skal

  • Sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse
  • Kartlegge kompetansebehovet og har en langsiktig plan for rekruttering og kompetanseutvikling
  • Initiere og legge til rette for at de ansatte får nødvendig opplæring og kompetanseheving
  • Sørge for at alle ansatte får en innføring i barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold
  • Bidra med egne midler til kompetansetiltak
  • Ivareta likestillingsprinsippet i rekruttering av ansatte
  • Sørge for å ivareta samiske barns rettigheter
  • Når det gjelder barnehagens ledelse, så heter det blant annet:
  • «Styreren leder og følger opp barnehagens endrings- og utviklingsprosesser for kompetanseutvikling. Styreren motiverer, inspirerer og legger til rette for kompetanseutvikling hos personalet. Barnehagelæreren er den profesjonen som utdannes spesielt for å ivareta barnehagens oppgaver, og har dermed en viktig veiledningsrolle i kraft av sin kompetanse.»

Les omtale av kompetansestrategien på regjeringen.no.