Har du glemt bekreftelse på videreutdanning?

Har du glemt bekreftelse på videreutdanning?

29 eiere av private barnehager står i fare for ikke å motta tilretteleggingsmidler for barnehagelærere i videreutdanning.

Publisert:

Som omtalt tidligere får barnehageansatte i februar hvert år mulighet til å søke om videreutdanning eller styrerutdanning gjennom videreutdanningsprogrammene til Utdanningsdirektoratet (Udir).

Tilbudet gir ansatte mulighet til økt kompetanse samtidig som de står i jobb, mens barnehagen får tilretteleggingsmidler til å dekke vikarkostnader i forbindelse med samlinger.

Men for å få tilretteleggingsmidler må barnehageeier bekrefte deltakelse på videreutdanning.

Utdanningsdirektoratet opplyser at de mangler bekreftelse på deltakelse på videreutdanning våren 2024 for 33 barnehagelærere fordelt på 29 barnehageeiere.

Fristen for å bekrefte deltakelse for vårsemesteret 2024 gikk opprinnelig ut 15. mars, men Udir har nå forlenget fristen til 15. mai.

Mer informasjon om videreutdanning for barnehagelærere og viktige frister, finner du på Udir.no.