Husk å behandle søknader om videreutdanning innen fristen 15. mars

Husk å behandle søknader om videreutdanning innen fristen 15. mars

Alle barnehager med ansatte som har søkt om videreutdanning eller styrerutdanning, må behandle søknaden senest fredag 15. mars. Ellers vil søknadene ikke bli vurdert av Utdanningsdirektoratet.

Publisert:

I februar hvert år har barnehageansatte muligheten til å søke om videreutdanning eller styrerutdanning gjennom videreutdanningsprogrammene til Utdanningsdirektoratet (Udir).

Dette tilbudet gir ansatte muligheten til å øke sin kompetanse samtidig som de står i jobb, mens barnehagen får tilretteleggingsmidler til blant annet å dekke vikarkostnader i forbindelse med samlinger.

En forutsetning for at Utdanningsdirektoratet skal behandle en søknad, er at barnehageeier (daglig leder eller styrer) har godkjent søknaden fra sin ansatt.

Barnehagens behandling av søknaden må skje senest 15. mars. Dersom ikke fristen overholdes, vil Udir ikke behandle søknaden om videreutdanning eller styrerutdanning.

«Vi gjør det vi kan for å informere barnehagene før fristen går ut. Etter fristens utløp er det, av hensyn til likebehandling, ikke noe vi kan gjøre», skriver Udir i en e-post til PBL.

Her kan du lese mer.