De tilbyr nytt utviklingsprogram for barnehageledere som vil mer

Hanne Kvaløsæter og Anne Vikjord står bak det nye lederutviklingsprogrammet som PBL tilbyr medlemsbarnehagene.

De tilbyr nytt utviklingsprogram for barnehageledere som vil mer

Står du i en vanskelig situasjon som leder? Kjenner du på behovet for veiledning? Ønsker du å utvikle deg som leder eller er ny i rollen? Da kan kanskje PBL Lederutvikling være noe for deg.

Publisert:

– Dette gleder vi oss til, sier Anne Vikjord, som sammen med Hanne Kvaløsæter står bak det nye tilbudet til PBL.

PBL tilbyr nå medlemsbarnehagene lederutvikling og veiledning i form av samtaler én til én og i grupper. Gjennom slike samtaler etableres en arena der ledere kan lufte tanker, usikkerhet, og frustrasjoner, og der de vil få tilbakemelding, veiledning og råd på hvordan håndtere etablerte mønstre og konkrete situasjoner.

Les mer og meld deg på

Trygge lederen i rollen

– Mange ledere kjenner fra tid til annen behovet for veiledning. Det handler ikke om at de gjør en dårlig jobb, men om at vi alle opplever situasjoner i jobben som oppleves utfordrende. For eksempel kan det være vanskelige personalsaker eller at det i perioder blir veldig høyt arbeidspress, sier Hanne Kvaløsæter.

Anne Vikjord legger til at det i PBL Lederutvikling vil være fokus på å trygge lederen i sin rolle. Som en del av lederveiledningen vil det også være gruppesamtaler der deltakerne møtes digitalt for å utveksle erfaringer:

– Hvert av lederutviklingsprogrammene går over tre måneder. På den måten gis deltakerne god tid til å reflektere underveis i prosessen. Det er viktig for at utbyttet skal være så godt som mulig for alle, sier hun.

Begge coachene har lang fartstid i PBL:

  • Hanne Kvaløsæter, som har en mastergrad i personalledelse, jobber mye med ledelse, lederveiledning og lederutvikling sitt daglige virke i PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste.
  • Advokat Anne Vikjord er sertifisert blant annet innen JIT (Jungs persontypetesting) og relasjonsledelse. Hun har over flere år jobbet med oppbygging og drift av ledernettverkene i PBL.

Stort behov

Fra sine ulike posisjoner i PBL har de over tid sett behovet for en arena for lederveiledning i PBL. Derfor har de nå utviklet PBL Lederutvikling, som starter opp virksomheten nå i vår.

– Første gruppe med deltakere skal komme i gang allerede nå fra april til juni i år. Så håper vi på god deltakelse og stort engasjement, sier coachene.

Porgrammet vil gjennomføres digitalt gjennom plattformen Microsoft Teams. I løpet av tre måneder vil deltakerne få seks individuelle samtaler og tre gruppesamtaler.

Påmeldingsfristen er onsdag 20. mars.

Les mer og meld deg på